Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIDDINHFFF NH 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tấn Phước
Ngày gửi: 23h:27' 05-05-2017
Dung lượng: 8.3 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ THUẬN AN
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
Số: /KH-THĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


An Thạnh, ngày 25 tháng 3 năm 2017


KẾ HOẠCH
Về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”
Trường THCS Trịnh Hoài Đức năm 2017
____________

Thực hiện Kế hoạch số 355A/KH-BCĐ ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình thị xã Thuận An về xây dựng Kế hoạch duy trì và triển khai nhân rộng Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” thị xã Thuận An năm 2017;
Thực hiện hướng dẫn của phòng GD&ĐT thị xã Thuận An về triển khai thực hiện Kế hoạch duy trì và triển khai nhân rộng Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” thị xã Thuận An năm 2017;
Trường THCS Trịnh Hoài Đức xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.
- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức tầm quan trọng của công tác gia đình.
- Nhằm góp phần xây dựng gia đình theo tiêu chí ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc,
II. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu tổng quát
Bằng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tất cả CBGV.NV và học sinh, PHHS đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu 1: Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp tham gia quản lý, chỉ đạo, thực hiện đề án.
- Chỉ tiêu 1: Cán bộ liên quan đến quản lý, chỉ đạo, thực hiện đề án ở trường triển khai thực hiện đề án được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.
- Chỉ tiêu 2: Cán bộ liên quan đến quản lý, chỉ đạo, thực hiện đề án ở trường được dự các cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm do đề án các cấp tổ chức.
- Chỉ tiêu 3: Tổ chức các cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực hiện đề án giữa các trường do phòng GD&ĐT tổ chức thực hiện.
b) Mục tiêu 2: Hỗ trợ tài liệu nhằm nâng cao hiệu quả đề án.
- Chỉ tiêu 1: Cung cấp tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ đạo, tham gia thực hiện đề án trong nhà trường.
- Chỉ tiêu 2: Tất cả các thành viên, các bộ phận triển khai thực hiện đề án đều được hỗ trợ tài liệu phục vụ cho việc cung cấp kiến thức, kỹ năng phục vụ việc nâng cao hiệu quả đề án.
c) Mục tiêu 3: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục.
- Chỉ tiêu 1: Xây dựng chuyên mục tuyên truyền thường xuyên cho CBGV.NV trong các cuộc họp hội đồng, công đoàn và qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa,… đến việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình.
- Chỉ tiêu 2: Tổ chức tuyên truyền nội dung liên quan đến giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình đến học sinh, PHHS.
III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
1. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của công tác gia đình tại cơ sở.
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).
3. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020.
4. Tham dự các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓