Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai thu hoach BDTX Tieu hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Soài
Ngày gửi: 10h:56' 20-05-2017
Dung lượng: 153.5 KB
Số lượt tải: 349
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Soài
Tổ chuyên môn: Tổ khối 2
Chuyên ngành: Giáo viên tiểu học
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Chủ nhiệm lớp 2
PHẦN I: CÁC CĂN CỨ HOÀN THÀNH BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
- Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;
- Căn cứ kế hoạch số 150/KH-PGDĐT, ngày 03/10/2016 của Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2016-2017;
- Thực hiện kế hoạch số 18/KH-TrTH&THCS ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam về việc BDTX năm học 2016-2017;
- Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân năm học 2016-2017, tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên như sau:
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc.
       a. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung: Bồi dưỡng tập trung 30 tiết: về:
+ Tiếp thu Nghị quyết Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021(8 tiết).
+ Bồi dưỡng chính trị hè(8 tiết).
+ Tập huấn mô hình trường học mới năm học 2016-2017(14 tiết).
- Hình thức, thời gian học:
Bồi dưỡng tập trung do do phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận, Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam tổ chức .
-Thời gian học tập: ngày 21/07/2016(Ban tuyên giáo, Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam); 14/08/2016(PGD); 8; 9/10/2016 (PGD)
b) Nội dung bồi dưỡng 2:
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung: Bồi dưỡng tập trung 30 tiết về:
+ Sinh hoạt chuyên đề (14 tiết).
+ Tập huấn thông tư 22 và nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì (Theo thông tư 22/TT-BGDĐT (16 tiết).
- Hình thức, thời gian học:
+ Bồi dưỡng tập trung do đơn vị trường tổ chức.
+ Thời gian học tập: Sinh hoạt chuyên đề ( ngày 18/09/2016); Tập huấn thông tư 22 ( 28 /12/2016) ;nâng cao năng lực ra đề kiểm tra ( 25/02/2017).
2. Khối kiến thức tự chọn.
       Nội dung bồi dưỡng 3: (60 tiết)
- Thời lượng: 60 tiết
- Nội dung:

Nội dung bồi dưỡng
Thời gian
Kết quả vận dụng
Thời gian học


Bắt đầu
Hoàn thànhNội dung 3
Môđun: 7
Tháng 12/2016
Tháng 12/2016
 Đã vận dụng tốt trong lớp chủ nhiệm và đạt hiệu quả cao.
15tiết


Môđun: 12
Tháng 01/2017
Tháng 01/2017
Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung tích hợp đạt hiệu quả cao.
15 tiết


Môđun:27
Tháng 02/2017
Tháng 02/2017
Thực hiện tốt và đạt hiệu quả trong việc kiểm tra, đánh giá trên lớp.
15 tiết


Môđun: 28
Tháng 03/2017
Tháng 03/2017
Đánh giá kết quả học tập bộ môn của học sinh chính xác đúng theo quy định, ra đề kiểm tra đúng theo chuẩn kiến thức kỹ năng và phù hợp với đối tượng học sinh mình đang dạy.
15 tiết

- Hình thức, thời gian học:
+ Cá nhân tự bồi dưỡng
+ Thời gian học tập: từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017
PHẦN III: KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Khối kiến thức bắt buộc.
       a. Nội dung bồi dưỡng 1:
* Qua tiếp thu Nghị quyết Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021(8 tiết) bản thân tiếp thu được nội dung như sau:
Chủ đề Đại hội: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
-
 
Gửi ý kiến