Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC MỚI 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đăng Lắm
Ngày gửi: 12h:27' 26-05-2017
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 03
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC PHỔ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHỔ KHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
NĂM HỌC : 2016-2107


Họ và tên: Nguyễn Đăng Lắm
Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS
Đơn vị công tác: THCS Phổ Khánh
Hạng chức danh nghề nghiệp: Bậc : Hệ số lương: 2.10
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
-Thực hiện đúng ra vào lớp đúng giờ giấc, soạn giáo án đúng qui định, giảng dạy theo đúng phân phối chương trình, đảm bảo nội dung giảng dạy, nộp hồ sơ cá nhân đúng qui định.
-Bản thân luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các phong trào của nhà trường.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
-Trung thực, khách quan trong công tác giảng dạy. Luôn tuân thủ các kỷ cương, thương yêu và hết lòng vì học sinh, luôn là tấm gương để các em noi theo.
-Tác phong làm việc khoa học, đúng giờ giấc, luôn quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
-Có tinh thần hợp tác tốt trong công việc với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.
-Đối với nghề, luôn giảng dạy bằng cái tâm, có trách nhiệm trong công việc.
-Luôn có mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh học sinh để theo dõi, làm tốt công tác giáo dục học sinh về học tập và rèn luyện đạo đức cho học sinh.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
-Có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước.
-Luôn chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước và pháp luật.
-Thực hiện tốt nghĩa vụ nơi mình cư trú.
-Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy của cơ quan.

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÍ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
Đánh giá ưu, nhược điểm:
-Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước và pháp luật.
-Có năng lực ,trình độ chuyên môn vững vàng, đảm bảo được công việc cấp trên giao phó.
-Tinh thần đấu tranh phê và tự phê chưa cao.
2. Phân loại đánh giá:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 25 tháng 05 năm 2017 Viên chức tự đánh giá
Nguyễn Đăng Lắm    


III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
 
Ngày tháng năm 201...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký, ghi rõ họ tên)
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
...................................................................................................................................

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
Gửi ý kiến