Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

THI THỬ THPTQG 2017

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Chí Thành
Ngày gửi: 12h:30' 11-06-2017
Dung lượng: 31.6 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN TẬP THPT QG 2017
Chu kì dao động của một vật là khoảng thời gian để vật
A. lặp lại vị trí hai lần liên tiếp B. thực hiện một dao động toàn phần*
C. lặp lại tốc độ hai lần liên tiếp D. lặp lại độ lớn gt hai lần liên tiếp
Một hệ dao động có tần số riêng f0 thực hiện dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f trong môi trường có lực cản. Khi ổn định, hệ sẽ dao động với tần số
A. ( f + f0 )/2 B. f * C. f + f0 D. f0
Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = 15cos10(t (cm; s). Chu kì dao động của vật là
A. 0,1s B. 0,05s C. 0,4s D. 0,2s*
Một trong những đặc trưng sinh lí của âm là
A. cường độ âm B. tần số âm C. độ cao của âm * D. đồ thị dao động âm
Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số góc ω thỏa mãn 3RCω = 1. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A.
2
9
B.
1
9
C.
1
10 * D.
3
10

Sóng cơ có tần số 16Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 4m/s. Bước sóng của sóng cơ trong môi trường đó bằng
A. 6,4m B. 0,25m* C. 4m D. 64m
Trong các đoạn mạch sau đây, đoạn mạch nào có hệ số công suất lớn nhất?
A. Mạch LC nối tiếp B. Mạch RL nối tiếp
C. Mạch RC nối tiếp D. Mạch RLC nối tiếp khi cộng hưởng*
Bước sóng là
A. quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì*
B. khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên một phương truyền
C. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha
D. khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha
Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn thuần cảm L và điện trở thuần R mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số góc ω. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, cường độ dòng điện tức thời là i, điện áp tức thời hai đầu mạch là u; hai đầu R là uR và hai đầu cuộn cảm là uL. Hệ thức đúng là
A. i =
𝑢
𝑅
2
𝜔𝐿
2
B. u2 =
𝑢
𝐿
2 +
𝑢
𝑅
2

C. u = i.R + i.ω.L D.
𝑢
𝑅
𝐼
0.𝑅
2 +
𝑢
𝐿
𝐼
0.𝜔.𝐿
2 = 1 *
Hai nguồn kết hợp là hai nguồn sóng
A. cùng biên độ và độ lệch pha không đổi B. cùng biên độ và cùng pha
C. cùng tần số và độ lệch pha không đổi * D. cùng tần số và cùng biên độ
Tốc độ của một vật dao động điều hòa đạt cực đại
A. khi vật đi qua vị trí cân bằng.* B. tại thời điểm ban đầu.
C. Sau khi chuyển động được 1/4 chu kì. D. tại vị trí biên.
Một vật dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 6cos(10t) (cm; s). Độ dài quỹ đạo của vật bằng
A. 6cm B. 0,6cm C. 12cm * D. 24cm
Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì
A. tần số không đổi, bước sóng tăng * B. tần số giảm, bước sóng tăng
C. tần số không đổi, bước sóng giảm D. tần số tăng, bước sóng tăng
Chọn phát biểu đúng?
A. Dòng điện xoay chiều có tần số càng lớn thì càng dễ qua cuộn cảm
B. Dòng điện xoay chiều có tần số càng lớn thì càng dễ “đi qua” tụ điện*
C. Trong 1s, dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz đổi chiềi 50 lần
D. Dòng điện xoay chiều có thể dùng để mạ điện
Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần
 
Gửi ý kiến