Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

NGHỀ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Phương
Ngày gửi: 09h:46' 25-08-2017
Dung lượng: 245.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
DANH SÁCH TUYỂN SINH NGHỀ PT NĂM HỌC 2017-2018
LỚP 8A TRƯỜNG THCS TRIỆU ĐỘ
TT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Nơi sinh
Lớp
Nghề
Ghi chú

1
Hồ Xuân
Toán
28/9/2004
Nam
Trạm Y tế xã Triệu Độ
8A
ĐDD


2
Nguyễn Hữu
Tùng
08/01/2004
Nam
Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


3
Lê Công
Tuấn
04/7/2004
Nam
Trạm Y tế Triệu Độ
8A
ĐDD


4
Trương Thị Cẩm
Vân
17/7/2004
Nữ
Trạm Y tế xã Triệu Độ
8A
ĐDD


5
Nguyễn Văn
Tường
04/9/2004
Nam
Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


6
Hoàng Thị
Xuân
10/10/2004
Nữ
Trạm Y tế xã Triệu Độ
8A
ĐDD


7
Lê Thị Hà
Vân
08/01/2004
Nữ
Phòng khám đa khoa Triệu Thuận
8A
ĐDD


8
Nguyễn Ngọc
Thuận
02/03/2004

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


9
Nguyễn Đức
Nhân
28/08/2004

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


10
Nguyễn Viết
Thắng
02/01/2004

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


11
Phan Quốc
Nhật
26/08/2004

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


12
Phan Thị Mỹ
Nhiên
20/3/2004
Nữ
Trạm Y tế xã Triệu Độ
8A
ĐDD


13
Đinh Văn
Tân
17/12/2004

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


14
Lê Thị Hồng
Thắm
30/11/2004

Trạm Y tế xã Gio Việt
8A
ĐDD


15
Trần Hoàng Minh
Hãi
10/03/2004

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


16
Nguyễn Hữu
Hãi
08/02/2004

Trạm Y tế
8A
ĐDD


17
Nguyễn Văn
Hãi
04/05/2004

Bệnh Viện tỉnh Quảng Trị
8A
ĐDD


18
Phan Thị
Hiền
12/6/2004

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


19
Lê Quang
Huy
29/9/2004

Trạm Y tế xã Triệu Độ
8A
ĐDD


20
Lê Trọng
Kha
24/8/2004

Trạm y tế xã Triệu Độ
8A
ĐDD


21
Nguyễn Thị Thanh
Hà
21/07/2004

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


22
Nguyễn Mỹ
Duyên
08/7/2004
Nữ
Trạm y tế xã Triệu Độ
8A
ĐDD


23
Phan Thanh
Hào
15/03/2004

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


24
Lê Văn
Hải
13/6/2003

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


25
Trương Minh
Anh
23/11/2004

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
8A
ĐDD


26
Trương Ngọc
Anh
23/11/2004

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
8A
ĐDD


27
Nguyễn Công Tuấn
Anh
08/5/2004

Trạm y tế xã Gio Mai
8A
ĐDD


28
Hồ Thị Hằng
Nga
12/11/2004

Trạm y tế Triệu Độ
8A
ĐDD


29
Hoàng Thị Xuân
Mai
20/9/2004

Phước Long, Bình Phước
8A
ĐDD


30
Trần Thị Phương
Ly
04/10/2004

Phòng khám Triệu Thuận
8A
ĐDD


31
Trần Thị Hồng
Ngọc
03/01/2004

Trạm y tế xã Triệu Độ
8A
ĐDD


32
Hồ Thị Phương
Nha
01/03/2004

Trung tâm y tế huyện Gio Linh
8A
ĐDD


33
Lê Thị Kiều
Anh
27/7/2004

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
8A
ĐDD


34
Trần Hồ Phúc
An
10/11/2004

Trạm y tế xã Triệu Độ
 
Gửi ý kiến