Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục môn Kiến thức chung

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Ngày gửi: 09h:49' 29-08-2017
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG
ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
MÔN KIẾN THỨC CHUNG
Tập trung phân tích làm rõ các nội dung sau
I - Luật viên chức 2010 (58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của quốc hội khóa 12)
1. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức
2. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức
II – Luật giáo dục 2005 (38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của quốc hội khóa 11),
Luật giáo dục sửa đổi năm 2009(44/2009/QH12 ngày 25/11/2009)
- Nghị định 75/2006/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục ngày 02/08/2006
- Nghị định 44/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
- Nghị định 07/2013/NĐ-CP sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục
1. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống GD quốc dân
2. Yêu cầu về phương pháp giáo dục
3. Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục.
III – Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ GDĐT
1. Nhiệm vụ, quyèn hạn của trường trung học
2. Các hoạt động giáo dục và mục đích của các hoạt động giáo dục trong trường trung học
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên trường trung học
IV – Điều lệ trường tiểu học (ban hành kèm thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT)
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của trường tiểu học, các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên trường tiểu học
V – Quy định về dạy thêm học thêm (Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GDĐT)
1. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm
2. Các trường hợp không được dạy thêm, học thêm
3. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường
4. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
VI – Nghị quyết 29-NQ/TW "Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nghập quốc tế". ngày 04/11/2013
- Nghị quyết 44/NQ-CP chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập và hội nhập quốc tế
- Chương trình hành động 02-CTr/TU thực hiện nghị quyết số 29-NQ-TW của ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập và hội nhập quốc tế"
1. Mục tiêu tổng quát về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
2. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học
3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo
4. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo
VII - Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX (01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ GDĐT)
1. Nhiệm vụ của trung tâm GDTX
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên trung tâm GDTX
 
Gửi ý kiến