Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

HSG tỉnh Long An 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD&ĐT Long An
Người gửi: Nguyễn Thanh Nhân
Ngày gửi: 00h:05' 01-09-2017
Dung lượng: 140.0 KB
Số lượt tải: 287
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN MÔN THI: ĐỊA LÝ
NGÀY THI: 08/04/2014
ĐỀ CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 150 PHÚT( Không kể thời gian phát đề )

Câu 1: ( 3 điểm )
a. Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì ? Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở mấy dạng ?
b. Trên một bản đồ Việt Nam có tỉ lệ 1: 600.000, chiều dài một khúc sông Vàm Cỏ Tây qua địa phận tỉnh Long An đo được là 4 cm. Hãy cho biết trên thực địa khúc sông ấy dài bao nhiêu km ? c. Một người đang ở Việt Nam gọi điện cho người thân ở New York vào lúc 19 giờ ngày 01/01/2014. Hỏi lúc đó ở New York là mấy giờ, vào ngày, tháng nào ?
( New York nằm ở khu vực giờ thứ 19 )
Câu 2: ( 1 điểm )
Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc ?
Câu 3: ( 2 điểm )
Địa hình châu thổ sông Hồng khác với địa hình châu thổ sông Cửu Long như thế nào ?
Câu 4: ( 2 điểm )
a. Hãy nêu những đặc điểm chính của khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
b. Giải thích vì sao mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hơn so với hai miền phía bắc ?
Câu 5: ( 4 điểm )
a. Dựa vào bảng số liệu:
Tỉ suất sinh và tỉ suất tử của dân số nước ta, thời kì 1979 – 1999 (%0)
Năm Tỉ suất
1979
1989
1999

Tỉ suất sinh
32,5
31,3
19,9

Tỉ suất tử
7,2
8,4
5,6

- Tính tỉ lệ ( % ) gia tăng tự nhiên của dân số nước ta qua các năm.
- Nhận xét và giải thích tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta thời kì 1979 – 1999.
b. Nêu lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.
Câu 6: ( 4 điểm )
Cho bảng số liệu:
Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ( tỉ đồng )
Năm
Các nhóm cây
2000
2005
2007

Cây lương thực
55150,8
63875,6
65186,9

Cây công nghiệp
20897,3
25571,8
29536,0

Cây khác
14809,9
18450,6
20652,1

a. Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt.
b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt.
Câu 7: ( 4 điểm )
Dựa vào bảng số liệu sau:
Diện tích, sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, năm 2002 ( % )
Vùng
Tiêu chí
Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diện tích
51,1
100,0

Sản lượng
51,5
100,0

a. Nhận xét về diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.
b. Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước ? Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này.

----------- Hết ----------

Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam ( NXB Giáo dục )
Sưu tầm đề thi HSG Địa lí cấp tỉnh Long An các năm
http://violet.vn/thcs-anluclong-longan/present/show/entry_id/12108722

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH LONG AN MÔN THI: ĐỊA LÝ
ĐỀ CHÍNH THỨC NGÀY THI: 08/04/2014

HƯỚNG DẪN CHẤM THI
Câu
Nội dung

Câu 1
( 3 điểm )
a. Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì ? Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở mấy dạng ?
- Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực tế ( 0,25 điểm )
- Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở 2
 
Gửi ý kiến