Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KT so 1-11CB

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hùng
Ngày gửi: 20h:54' 28-09-2017
Dung lượng: 61.6 KB
Số lượt tải: 617
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA BÀI SỐ 1 (2017-2018)
Môn hóa lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút.
Họ, tên:................................................................Lớp: .............................


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A

B

C

D

Đề 01
A.Trắc nghiệm(6đ)
Câu 1:Hòa tan hoàn toàn 2,055 gam kim loại Ba vào nước thu được 2 lít dung dịch.pH của dung dịch là
A.12,2. B.1,5. C.1,8. D.12,5.
Câu 2:Tích số ion của nước ở 250C là
A. [H+] + [] = 0. B.[H+].[] = 
C. [H+] . [] =1. D. [H+].[OH-] = 
Câu 3: Công thức tính pH nào sai?
A.pH = 14 + lg []. B. pH = a với [H+]= 1,0. M.
C. pH = lg [H+]. D.pH = - lg [H+].
Câu 4:Theo A-rê-ni-ut,axit là
A. chất khi tan trong nước phân li ra nguyên tử H.
B.chất khi tan trong nước phân li ra anion .
C.chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.
D. chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại.
Câu 5:Chọn phát biểu sai:
A. Muối axit là CH3COONa. B.Axit một nấc là HCl,HNO3.
C.Muối axit là NaH2PO4. D. Axit nhiều nấc là H3PO4.
Câu 6:Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion giữa hai dung dịch Ba(OH)2 và K2SO4 là sản phẩm phải có chất:
A. khí. B.điện li yếu. C.kết tủa. D.A,B,C đều đúng.
Câu 7:Nhóm gồm các chất điện li yếu là
A.Na2CO3,NaOH,HF. B.H2O,AgNO3,FeCl2.
C.CaCl2,Ba(OH)2,HNO2. D.H2S,HClO,CH3COOH.
Câu 8:Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion giữa hai dung dịch HCl và KOH là sản phẩm phải có chất:
A.điện li yếu. B.kết tủa. C.khí. D.A,B,C đều đúng.
Câu 9:Cho 2 dd axit là HNO3 và HClO có cùng nồng độ ban đầu. Vậy sự so sánh nồng độ các tiểu phân nào đúng sau điện li?
A. >. B. < . C. >. D. = .
Câu 10:Phương trình ion thu gọn của hai chất điện li H2SO4 và K2CO3 là
A.2H + CO3 → CO2 + H2O. B. 2+→ CO2 + H2O.
C.2K + SO4 →K2SO4. D. 2K+ + → K2SO4.
Câu 11: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?
A. [H+] = 0,10M. B. [H+] < 0,10M. C. [H+] < []. D. [H+] > [].
Câu 12:Thể tích dung dịch HCl 0,02M cần dùng để trung hòa hoàn toàn 300ml dung dịch Ba(OH)2 0,005M là
A.150ml. B.75ml. C.200ml. D.1500ml.
Câu 13: Chodãycácchất:HCl,C2H5OH,C12H22O11(saccarozơ), CH3COOH, H2SO4, Ca(OH)2,NH4NO3, NaOHSốchấtđiệnlilà
A.5. B.6. C.3. D.4.
Câu 14:Cho phương trình ion rút gọn sau đây: + → .Phương trình phân tử phù hợp là
A.CaO + CO2 →CaCO3. B. CaCl2 + MgCO3 → CaCO3 + MgCl2.
C.Ca(NO3)2
 
Gửi ý kiến