Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I GIẢI TÍCH 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hoàng
Ngày gửi: 09h:22' 06-10-2017
Dung lượng: 278.0 KB
Số lượt tải: 1449
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG HKI
Môn Toán , lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(20 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận )Mã đề thi 135

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp : .............................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Câu 1: Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A. B. C. D. 
Câu 2: Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng d: vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 
A. B. C. D. 
Câu 3: Hàm số có đồ thị như hình vẽ bên.
Tìm tất cả các giá trị thực của để phương trình có 4 nghiệm phân biệt.A. . B. . C. D. .
Câu 4: Xác định m để tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đi qua điểm
A. m = B. m = 2 C. m = -2 D. m = 4
Câu 5: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào? A. . B. . C. . D. .
Câu 6: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ .
A. B. C. D. 
Câu 7: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng và .
B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng . D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
Câu 8: Cho hàm số với m là tham số. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng 
A. B. C. D. 
Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên (0;) bằng.
A. 5 B. 3 C. - 1 D. 
Câu 10: Số tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
Câu 11: Tìm tung độ giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng .
A. 2 B. 1 C. 3 D. -1
Câu 12: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2x – cosx + 2 là M, m. Tính M + m
A. B. C. D. 3
Câu 13: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A. . B. và . C. . D. và .
Câu 14: Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định của nó ?
A. B. C. D. 
Câu 15: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 16: Hỏi hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?
A. B. C. D. 
Câu 17: Cho hàm số y = 4x3 – 3x4 . Giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [-1;2] là M, m. Tính m.M
A. 112 B. – 7 C. 0 D. - 16

Câu 18: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau . Mệnh đề nào dưới đây sai ?


A. Hàm số có ba điểm cực trị. B. Hàm số có hai điểm cực tiểu.
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0. D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.
Câu 19: Cho các số thực x,y thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  .
A. B. C. D. 
Câu 20: Giá trị lớn nhất của hàm số trên [-1;1] bằng.
A. -1 B. 9 C. 3 D. 1
II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 21. ( 1 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số .
Câu 22. ( 1 điểm)Tìm m để đồ thị hàm số (C): cắt đường thẳng d: tại 2 điểm phân biệt A,B sao
 
Gửi ý kiến