Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra 1 tiết tin học lớp 8 tiết 16

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hưng
Ngày gửi: 22h:48' 12-10-2017
Dung lượng: 41.9 KB
Số lượt tải: 399
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 12/10/2017

Tiết 16 KIỂM TRA 1 TIẾT
Thời gian: 45 phút.

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Chủ đề I. Làm quen với turbo pascal
-I.1. Biết cách dịch, sửa lỗi chương trình, chạy chương trình xem kết quả.
-II.2. Bước đầu làm làm quen môi trường pascal.
Chủ đề II. Viết chương trình để tính toán
-II.1. Chuyển được biểu thức toán học sang biểu diễn trong NNLT và ngược lại
Chủ đề III. Sử dụng biến trong chương trình
- III.1. Biết cách khai báo biến, hằng đúng cú pháp.
2. Kỹ năng:
2.1. Chuyển được biểu thức toán học sang biểu diễn trong NNLT và ngược lại
2.2. Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến
2.3. Viết được chương trình đơn giản bằng NNLT Pascal.
2.4. Rèn cách dịch, sửa lỗi chương trình, chạy chương trình xem kết quả.
2.5. Làm quen môi trường pascal.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
Tự luận
Trắcnghiệmkháchquan

III. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
Nhận biết
(cấp độ 1)
Thông hiểu
(cấp độ 2)
Vận dụng
Cấp độ thấp
(cấp độ 3)
Cấp độ cao
(cấp độ 4)

Chủ đề I.

I.1
I.2Số câu: 3
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15%
2 (C2, C3)
1
10%
1( C1)
0.5
5%Chủ đề II

II.1
Số câu: 2
Số điểm: 2.5
Tỉ lệ: 25%

1 (C9, C4)
2.5
25%Chủ đề III
III.1

III.1
III.1Số câu: 6
Số điểm: 6
Tỉ lệ: 60%
3(C3, C7, C8, C5)
2
20%

1 (C10)
2
20%
1 ( C11)
2
20%

Tổng số câu: 11
T số điểm: 10
Tỷ lệ: 100%
6
3
30%
3
3
30%
1
2
20%
1
2
20%


IV. ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Đề kiểm tra.
ĐỀ 1
I) Trắc nghiệm khách quan (4điểm) :
Hãy chọn đáp án đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.
Câu 1. Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:
a. 8a b. tamgiac c. program d. bai tap
Câu 2. Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp nào:
a. Ctrl – F9 b. Alt – F9 c. F9 d. Ctrl – Shitf – F9
Câu 3. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
a. Var tb: real; b. Type 4hs: integer;
c. const x: real; d. Var R = 30;
Câu 4. Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
a. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c) b. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)
c. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) d. (a2 + b)(1 + c)3
Câu 5. Writeln (‘Ban hay nhap nam sinh’);
Readln (NS);
Ý nghĩa của hai câu lệnh trên là:
a. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh”.
b. Yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS.
c. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh” và yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS
d. Không thực hiện gì cả.
Câu 6: Để mở rộng giao diện pascal ta dùng tổ hợp phím nào?
a. Ctrl_F9 b. Ctl_Shif_F9 c. Alt_Enter d. Ctrl_ Shift_Enter.
Câu 7.
 
Gửi ý kiến