Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ma Trận + Đáp án đề thi HK 1 Tin 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Dũng
Ngày gửi: 22h:48' 05-11-2017
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 208
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ HỌC KỲ I
MÔN: Tin Khối 8 Năm học : 2016 - 2017
Mức độ


Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tống số


TN
TL
TN
TL
VDT
VDCTN
TL
TN
TL


Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc qua các lệnh
Số câu
11

Số điểm
0,25 điểm0,25 điểm

Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
1. Biết NNLT có tập hợp các từ khóa dành riêng cho mục đích sử dụng nhất định.
2. Biết tên trong NNLT do người dùng tự đặt phải tuân thủ các quy tắc của NNLT.
Số câu
33

Số điểm
0.75điểm0.75 điểm

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

Chuyển được biểu thức toán học sang biểu diễn trong Pascal

Số câu


4
1
5

Số điểm


1.0 điểm
2 điểm
3.0 điểm

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
Biết khái niệm biến, hằng số và cách sử dụng hằng số trong chương trình

Thực hiện được việc khai báo biến và lựa chọn kiểu dữ liệu cho biến. Thực hiện việc nhập, dịch kiểm tra và chạy chương trìnhSố câu
3
1


4

Số điểm
0,75 điểm
4 điểm


4,75 điểm

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
Biết quá trình giải bài toán trên máy tính gồm 3 bướcSố câu
11

Số điểm
0,25 điểm0.25 điểm

Bài 6: Câu lệnh điều kiện
Biết cú pháp câu lệnh điều kiện

Hiểu cú pháp, hoạt động của các câu lệnh điều kiện


Số câu
2

2

4

Số điểm
0.5 điểm

0.5 điểm

1.0 điểm

Tổng số câu
10
7
1

18

Tổng số điểm
2.5 điểm
3.5 điểm
4 điểm

10 điểm

Tỷ lệ
25%
35%
40%

100%


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A. Phần trắc nghiệm: (16 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm).
Đề 1:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Đáp án
A
D
B
D
B
A
C
C
A
A
B
D
B
B
D
A

Đề 2:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Đáp án
B
C
A
D
A
A
C
B
B
A
A
D
D
B
B
D


B. Phần tự luận: (6 điểm).
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Câu 1
x*x/(3 + y) – (a + b)/(8 +y) + z
1đ
2 điểm


b. (3 + x)*(3 + x) / (3 + y) – 1 / (5 + y)
1đ


Câu 2
Program hinh_chu_nhat;
Uses crt;
Var a, b, V, S : real;


4 điểm


Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap chieu dai a = ‘); readln(a);
Write(‘Nhap chieu rong b = ‘); readln(b);V := (a + b)*2;
S := a*b;

1đ

Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat la: ‘, v:2:1);
Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la: ‘, s:2:1);
Readln;
 
Gửi ý kiến