Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các thành viên đã tải về

No_avatar
Lê Thanh Hiền
tải lúc 15:04 28/11/2017
No_avatar
Nguyễn Đức Phú
tải lúc 22:20 13/11/2017
No_avatar

B1. 48 = U.U/(R+r)

     P = (U.U/(R+r))cos^2phi.  (phi = 42 độ)

B2. Dễ thấy ZL = 2R và U = 60.can2

      (60can2)^2 = 5.UR^2+40^2 => kq

 

 
Gửi ý kiến