Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THI ĐUA CUÔI NAM CÔNG ĐOAN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Dũng
Ngày gửi: 20h:51' 14-11-2017
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD & ĐT Thới Lai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Trường Xuân 1 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

"DANH SÁCH ĐƠN VỊ, TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG"
Năm học : 2016 - 2017

"Số
TT" "Tên tập thể, đơn vị" "Tập thể Tổ, Khối" Đơn Vị Lao Động XS Đơn vị LĐTT Sở khen "Số Lượng CB, GV, CNV" "Ghi chú
( Tỉ lệ cá nhân đạt LĐTT, số lượng CSTĐ các cấp, số lượng SKKN bảo lưu, SKKN mới, …) "
"LĐXS
tỉnh khen" "LĐTT
Sở khen" Huân Chương "CP
khen" "Bộ
khen" "Tỉnh
khen"

I. Đơn vị:
1

II. "Tập thể (Tổ, Khối,...)"
1
2
3
...
Tổng Cộng

"Trường Xuân, ngày 14 tháng 11 năm 2017"
TỔ KHỐI TRƯỞNG THƯ KÝ

Trần Văn Ly Cao Văn Ca
"Đề nghị đánh dấu X vào mỗi ô trống. Mỗi Tập thể chỉ được đề nghị 01 cấp khen hoặc công nhận, trường hợp đặc biệt (ví dụ: 02 năm đạt danh hiệu TT LĐ XS - đề nghị Tỉnh khen,...) nên chú thích vào ô ghi chú. Sử dụng font Times New Roman, bảng mã Unicode."
 
Gửi ý kiến