Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra điện xoay chiều

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trinh Huyền
Ngày gửi: 16h:49' 22-11-2017
Dung lượng: 230.0 KB
Số lượt tải: 797
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA ĐIỆN XOAY CHIỀU
Câu 1. Một khung dây dẫn phẳng, dẹt có 200 vòng, mỗi vòng có diện tích 600 cm2. Khung dây quay đều quanh trục nằm trong mặt phẳng khung, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 4,5.10-2 T. Suất điện động e trong khung có tần số 50 Hz. Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến của mặt phẳng khung cùng hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức của e là
A. e = 119,9cos 100πt (V). B. e =169,6cos(l00πt-π/2) (V).
C. e = 169,6cos100πt (V). D. e = 119,9cos(100πt – π/2 ) (V).
Câu 2. Đặt điện áp vào hai đầu tụ điện có điện dung F. Dung kháng của tụ điện là: A.150 B. C. D.
Câu 3. Cho dòng điện có cường độ (i tính bằng A và t tính bằng s) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung . Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng
A.220 V. B.250 V. C. 400 V. D.200 V.
Câu 4. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 2cosl00πt (A). Khi cường độ dòng điện i = 1 A thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng: A. 50V. B. 50 V. C. 50 V. D.100V.
Câu 5. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng mắc nối tiếp với điện trở thuần Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức
A. B. 
C. D. 
Câu 6. Đặt một điện áo xoay chiều vào đoạn mạch gồm tụ điện F và cuộndây thuần cảm H mắc nối tiếp. Điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm uL = 100cos(100πt + π/6) V. Điện áp tức thời hai đầu tụ điện là: A.uC = 50cos(100πt - 5π/6) V .B. uC = 200cos(100πt - π/3) V
C. uC = 200cos(100πt - 5π/6) V D. uC = 50cos(100πt - π/3) V
Câu 7: Cho đồ thị điện áp của uR và uC của đoạn mạch điện gồm R nối tiếp với tụ C. R= 50Ω; / . Biểu thức của dòng điện

A. /
B. / C. / D. /
Câu 8. Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cosωt (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt cực đại Imax. Giá trị của Imax bằng: A. 3 A. B. A. C. 2 A. D. A.
Câu 9:Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện bằng thì cảm kháng và dung kháng có giá trị 20 và 80 . Để trong mạch xảy ra cộng hưởng, phải thay đổi tần số góc của dòng điện đến giá trị bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh. Điện trở R=50(/), cuộn dây thuần cảm F và tụ /. Điện áp hai đầu mạch /. Công suất toàn mạch có giá trị bằng
A. P=180W. B.P=200W. C. P=100W. D. P=50W.
Câu 11: Điện áp haiđầuđoạnmạchR,L,Cmắcnốitiếplà , cường độ dòng điện quađoạn mạch là .Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
A. 200W. B.100W. C. 400W. D. 141W.
Câu 12:Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và N là 400 (V) và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là 300 (V
 
Gửi ý kiến