Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài kiểm tra hoa 9 phần oxit

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị thu trang
Ngày gửi: 17h:47' 22-11-2017
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 1: (Hiếu)

TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Câu 1: Có những chất sau: CuO, ZnO, Fe2O3, K2O chất nào có thể tác dụng được với nước, và có sản phẩm làm giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh?
A. CuO B. K2O C. ZnO D. Fe2O3
Câu 2: Khi nung Cu(OH)2 , sản phẩm tạo ra những chất nào sau đây ?
A. CuO , H2O B.H2O C. Cu D. CuO
Câu 3: Có những chất sau: CaO , BaCl2 , Zn , ZnO chất nào nói trên tác dụng với khí CO2 , tạo thành CaCO3 .
A. CaO B. BaCl2 C. Zn D. ZnO
Câu 4. Dãy chất gồm các oxit axit là :
A. Al2O3, P2O5, CO2 B. N2O3, P2O5, NO2, ZnO
C. NO2, P2O5, SO2, CO2 D. SO3, P2O5, Na2O
Câu 5: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
A. K2O. B. CuO. C. CO. D. SO2.
Câu 6. Axit HCl tác dụng với nhóm chất nào sau đây:
A. Al2O3, CaO, SO2, Fe2O3 B. CuO, Fe2O3, Al2O3, NaOH
C. NO2, Zn, Fe2O3, Al2O3 D. CO2, ZnO, Fe2O3, CaO.

II- TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1: Viết các phương trình hóa học cho mỗi chuyển hóa sau .
SO2  SO3  H2SO4
1. CO2 +... (Na2CO3 + ... 2. SO2 + ...(K2SO3
3. CO2 + ...(CaCO3 + ... 4. SO3 + ...( BaSO4
5. P2O5 + ...(Na3PO4 + ... 6. Na2O +...(Na2CO3

Câu 2: Có 2 lọ bị mất nhãn, đựng 2 dung dịch trong suốt: dung dịch NaOH và dung dịch NaCl. Làm thế nào để nhận biết lọ đựng dung dịch NaOH bằng phương pháp hóa học.
Câu 3: Cho 1 lượng kẽm (dư ) tác dụng với dung dịch HCl , phản ứng xong thu được 0,84 lít khí (đktc) .
a) Viết phương trình hóa học.
b) Tính khối lượng HCl đã tham gia phản ứng.
4: Cho m(g) CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dd HCl 1M.
a/ Tìm m.
b/ Cho dd thu được ở trên tác dụng với dd NaOH dư thu được chất rắn màu xanh. Tính khối lượng chất rắn (sau khi đã sấy khô)
c/ Để hòa tan hòan tòan lượng chất rắn ở câu b) thì cần lấy vừa đủ bao nhiêu ml dd H2SO4 1M.


 
Gửi ý kiến