Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề cương hk1 tin 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Minh Nguyệt
Ngày gửi: 20h:16' 23-11-2017
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 968
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thúc Thế Phong)
PHÒNG GD-ĐT QUẬN CẨM LỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
ĐẶNG THAI MAI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 – MÔN TIN 7
I. Trắc nghiệm:
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Phần mềm bảng tính là:
A. MicroSoft Word B. MicroSoft Excel
C. MicroSoft Power Point D. MicroSoft Access
Câu 2: Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì?
A. Tính toán nhanh chóng B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng
C. Dễ sắp xếp D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng
Câu 3: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào sau đây là đúng
A. H1…H5 B. H1:H5 C. H1 - H5 D. H1->H5
Câu 4: Hộp tên cho biết thông tin:
A. Tên của cột B. Tên của hàng
C. Địa chỉ ô tính được chọn D. Tất cả đều sai
Câu 5: Trong ô xuât hiện ###### vì:
A. Độ rộng của cột quá nhỏ, không hiển thị hết dãy số quá dài
B. Độ rộng của hàng quá nhỏ, không hiển thị hết dãy số quá dài
C. Tính toán ra kết quả sai
D. Công thức nhập sai
Câu 6: Công thức nào viết sai:
A. =Average(A1:A5) B. =SUM(A1:A5)/5
C. = Average(A1:A5)/5 D. =(A1+A2+A3+A4)/5
Câu 7: Công thức nào viết đúng:
A. =Sum(A1;A2;A3;A4) B. =SUM(A1:A4)
C. =sum(A1;A4) D. =Sum(A1-A4)
Câu 8: Để tính tổng giá trị các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây?
E3 + F7 * 10%. C. (E3 + F7) * 10%
= (E3 + F7) * 10% D. =E3 + (F7 * 10%)
Câu 9: Phần mềm TypingMaster dùng để:
A. Luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón tay B. Học địa lý thế giới
C. Học toán học D. Học vẽ
Câu 10: Để thoát khỏi màn hình EXCEL ta chọn cách nào đây?
A. File/Open B. File/Save C. File/Exit D. File/Print
Câu 11: Địa chỉ ô B3 nằm ở :
A.Cột B, cột 3 B. Hàng B, cột 3
C. Hàng B, hàng 3 D. Cột B, hàng 3
Câu 12: Trong các nút lệnh //// nút lệnh nào dùng để lưu bảng tính
A. /B ./ C. / D. /
Câu 13:Để tính giá trị lớn nhất ta sử dụng hàm:
A. MAX B. SUM C. MIN D. AVERAGE
Câu 14: Địa chỉ của một ô là:
A. Tên cột mà ô đó nằm trên đó
B. Cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên
C. Tên hàng mà ô đó nằm trên đó
D. Cặp tên hàng và tên cột mà ô đó nằm trên đó
Câu 15: Để thêm cột trên trang tính ta thực hiện như sau:
A. Insert / Rows; B. Insert / Columns; C. Table / Columns; D. Table / Rows
Câu 16: Muốn nhập công tức vào bảng tính, cách nhập nào là đúng?
A. 152 + 4 : 2 B. = 152 + 4 : 2 C. = 15^2 + 4/2 D. = 15^2 + 4:2
Câu 17: Trong các nút lệnh //// nút lệnh nào dùng để mở bảng tính cũ:
A. / B. / C. / D. /
Câu 18: Bạn Hồng đang mở bảng tính Danh sach lop em, bạn ấy muốn lưu lại với tên Bang diem lop em. Nếu em là Hồng, em sẽ thực hiện:
A. Nháy vào nút lệnh/B. File ( Save as C. Ctrl + V D. File ( Save
Câu 19: Để chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối đầu tiên rồi nhấn phím gì để chọn các khối tiếp
 
Gửi ý kiến