Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương HKI Hóa Học 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn A
Ngày gửi: 09h:17' 28-11-2017
Dung lượng: 208.0 KB
Số lượt tải: 1444
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Mậu Hưng)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 10
1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là ?
A. Electron và proton. B. Proton và nơtron.
C. Nơtron và electron. D. Electron, proton và nơtron.
2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là ?
A. Electron và proton. B. Proton và nơtron.
C. Nơtron và electron. D. Electron, proton và nơtron.
3: chọn câu phát biểu đúng về cấu tạo hạt nhân nguyên tử.
A. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron mang điện dương và hạt proton không mang điện.
B. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton mang điện tích dương và các hạt nơtron không mang điện.
C. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron
D. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton và electron.
4. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho 1 nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết ?
A. Số khối A. B. Số hiệu nguyên tử Z.
C. Nguyên tử khối của nguyên tử. D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.
5. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:
A. Số khối. B. Số notron. C. Số proton. D. Số notron và số proton.
6. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân?
A. Lớp K B. Lớp L C. Lớp M D. Lớp N.
7. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết yếu nhất với hạt nhân ?
A. Lớp K B. Lớp L C. Lớp M D. Lớp N.
8: Phát biểu nào về nguyên tử sau đây là Sai
D. Vỏ nguyên tử là các electron, hạt nhân nguyên tử gồm proton và notron..
B. Nguyên tử của các nguyên tố khác nhau có kích thước như nhau.
C. Nguyên tử trung hoà về điện, do số proton bằng số electron.
D. Trong nguyên tử nếu biết số proton có thể suy ra số nơtron.
9: Tìm câu phát biều sai
Trong một nguyên tử số proton luôn luôn bằng số electron và bằng số điện tích hạt nhân
Số proton bằng số điện tích hạt nhân.
Tổng số proton và số electron trong hạt nhân được gọi là số khối.
Đồng vị là những nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron
10: Chọn phát biểu đúng khi nói về đồng vị
Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối
Đồng vị là những nguyên tố có cùng số nơtron và khác nhau số proton
Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton và cùng số khối
Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton, khác nhau số nơtron
11: Kí hiệu của 2 nguyên tử Clo là: và . Tìm câu trả lời sai
Hai nguyên tử trên là đồng vị của nhau.
Hai nguyên tử trên có cùng số electron.
Hai nguyên tử trên có cùng số hiệu nguyên tử
Hai nguyên tử trên có cùng số khối
12. Cho 3 nguyên tử: X, Y, Z có số proton và số notron như sau:
X: 20 proton và 20 notron; Y: 18 proton và 22 notron; Z: 20 proton và 22 notron.
a/ Nguyên tử nào là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học ?
A. X và Y. B. X và Z. C. Y và Z. D. Tất cả đều sai.
b/ Nguyên tử nào có cùng số khối ?
A. X và Y. B. X và Z. C. Y và Z. D. Tất cả đều đúng.
13. Oxi và đồng có các đồng vi sau: , và , . Số phân tử CuO được tạo ra là:
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
14. Hidro có 3 đồng vị : , , . Oxi có 3 đồng vị : , . Số phân tử H2O được tạo ra là:
A. 16. B. 17. C. 18. D. 20.
15. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. trong nguyên tử flo số e nằm ở phân mức năng lượng cao nhất là ?
A. 2. B. 5. C. 9. D. 11.
16. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử oxi là 8. Trong nguyên tử oxi số e nằm ở phân mức năng lượng cao nhất là ?
A. 2. B. 5. C. 9. D. 4.
17. Các e của nguyên tử nguyên tố X được phân
 
Gửi ý kiến