Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra điện xoay chiều 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trinh Huyền
Ngày gửi: 10h:51' 05-12-2017
Dung lượng: 216.5 KB
Số lượt tải: 576
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA ĐXC SỐ 03
Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là 150V,thì cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 2A và điện áp hiệu dụng giữa hai bảng tụ điện là 90V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 200W. B. 180W. C. 240W. D. 270W .
Câu 2 : Đặt điện áp xoay chiều u = 100cosωt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 100V và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng
A. 150 V. B. 50 V. C. 100V. D. 200 V.
Câu 3: Trong đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, hệ số công suấtcủa đoạn mạch không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?
A. R. B. L và C. C. tần số dòng điện D. điện áp hiệu dụng hai đầu đọan mạch U.
Câu 4:Cuộn cảm thuần mắc nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng ổn định, tần số thay đổi được. Khi tần số f1 = 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 3A. Khi tần số dòng điện là f2 = 60Hz thì cường độ dòng điện là
A. 2A. B. 6A. C. 2,5A. D. 3,6A.
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều hình sin có giá trị hiệu dụng 120V, vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C là 96V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng
A. 24V. B. 100V. C. 48V. D. 72V
Câu 6: Đặt điện xoay chiều có điện áp u = 160cos(100(t +(/6) (V)vào hai đầu đọan mạch RLC mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch i =2cos(100(t – (/3).Công suất tiêu thụ điện trong mạch là
A. 0. B. 100W . C. 113W. D. 320W.
Câu 7: Đặt điện áp u = Ucosωt (với U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ tự cảm L của cuộn cảm thuần không đổi còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là
A. 2U. B. 3U. C. 2U. D. U.
Câu 8 Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức tần số góc ( biến đổi. Khi ( = (1 = 40( rad/s và khi ( = (2 = 360( rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch điện có giá trị bằng nhau. Để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất thì tần số góc ( bằng
A. 110( (rad/s). B. 120( (rad/s). C. 100( (rad/s). D. 200( (rad/s).
Câu 9: Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R , cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiềp nhau theo thứ tự trên . M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp hai đầu mạch u = Ucos(2πft)(V). Ban đầu điện áp giữa AM lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu mạch. Tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì điện áp giữa MB
A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần. C. không đổi. D. giảm.
Câu 10: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Mắc đoạn mạch vào điện áp xoay có biểu thức u = 100cos100(t (V) thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 75V và hai đầu tụ điện là 125V. So với điện áp hai đầu đoạn mạch thì điện áp hai đầu cuộn dây
A. nhanh pha (/3 B.chậm pha
 
Gửi ý kiến