Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tieng anh 5 hoc ki 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn quế nhung
Ngày gửi: 13h:55' 07-12-2017
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 1489
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Bích)
LE VAN TAM PRIMARY SCHOOL
Full name: .................................................
Class: 5……

 THE FIRST TERM TEST
SCHOOL YEAR 2017-2018
ENGLISH - GRADE 5
TIME: 35 minutesMarks
Listening
Reading and writing
Speaking
Comments

PART 1: LISTENING
Question 1. Listen and tick ( 0.5 pt ) .

1. What does Tony often do in the morning?A. B. C.

2. Where did he go last summer?

B. C.
Question 2. Listen and number ( 1 pt ) .

A BC D


Question 3. Listen and complete ( 1 pt ).

1.
Nam: How many lessons do you have today, Quan?
Quan: I have four: Maths, __________________, English and IT.

2.
Akiko: You are very good at speaking English, Nam?
Nam: Thank you Akiko!
Akiko: How do you practise ______________?
Nam: I speak English with my friends everyday.

3.
Linda: Did you go to the bookfair _______________?
Mai: Yes, I did. I didn’t see you.
Linda: I was on the trip to Ho Chi Minh city.
Mai: Oh! Really? How was the trip?
Linda: It was very interesting. I saw a lot of things.

4.
Peter: What did you see at the zoo?
Tom: I saw a lot of animals.
Peter: What did the _______________ do when you were there?
Tom:They moved beautifully.
 
Gửi ý kiến