Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 10 HKI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Khổng Văn Cảnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:02' 07-12-2017
  Dung lượng: 745.5 KB
  Số lượt tải: 1068
  Số lượt thích: 1 người (Bùi Công Sơn)
  Sở Giáo Dục & Đào Tạo Bình Định
  Trường THPT số 2 An Nhơn
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I (Năm học 2017 – 2018)
  MÔN : TOÁN. (Ban Cơ Bản). KHỐI 10

  
  I. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

  Chủ đề 1. Mệnh đề và tập hợp
  Chủ đề 2. Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai
  Chủ đề 3. Phương trình và hệ phương trình
  Chủ đề 4. Bất đẳng thức
  Chủ đề 5. Vectơ và các phép toán vectơ
  Chủ đề 6. Tích vô hướng của hai vectơ

  II. ĐỀ THI MINH HỌA
  ĐỀ MINH HỌA SỐ 1
  Phần 1. Trắc nghiệm (6,0đ)
  Câu 1: Mệnh đề phủ định của mệnh đề: là
  A. . B. .
  C. . D. .
  Câu 2: Cho . Tập hợp là
  A. . B. . C. . D. .
  Câu 3: Cho . Tập hợp A viết lại dạng liệt kê là
  A. . B. . C. . D. .
  Câu 4: Câu nào sau đây không phải là mệnh đề?
  A. Bạn bao nhiêu tuổi? B. Hôm nay là chủ nhật.
  C. Trái đất hình tròn. D. 
  Câu 5: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng?
  A. . B. .
  C. . D. .
  Câu 6: Cho 2 tập hợp . Xác định .
  A. .B. .
  C. .D. .
  Câu 7: Tập xác định của hàm số là:
  A. ( B. R C. R\{1} D. (1; +∞)
  Câu 8: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?
  A. y = x2 + 1 B. y = 3x4 – 4x2 + 3 C. y = 4x3 – 3x D. y = 2x + 1
  Câu 9: Giá trị nào của a và b thì đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm A(-2; 1), B(1; -2)?
  A. a = - 2 và b = -1 B. a = 2 và b = 1 C. a = 1 và b = 1 D. a = -1 và b = -1.
  Câu 10: Cho hàm số bậc hai có đồ thị là một Parabol .Xác định tọa độ đỉnh của 
  A. B. C. D. 
  Câu 11: Cho hàm số bậc hai có đồ thị là một Parabol như hình vẽ . Hàm số đồng biến trong khoảng :
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 12: Điều kiện của phương trình là
  A. B. C. D. 
  Câu 13: Hệ phương trình có nghiệm là
  A. (1;1) B. ( -1; 1) C. (-2; 1) D (1; - 2)
  Câu 14: Phương trình có nghiệm là
  A. x = 3 B. x = 1 C. Vô nghiệm D. x = 1 hoặc x = 3
  Câu 15: Số nghiệm của phương trình là
  A. 0 B .1 C. 2 D. 3
  Câu 16: Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt
  A. B. C. D.m = - 1
  Câu 17: Cho đoạn thẳng AB và điểm I thỏa mãn . Hình nào sau đây mô tả đúng giả thiết này ?
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(-2;0), B(5;-4), C(3;7). Tọa độ điểm D để tứ giác BCAD là hình bình hành
  A. B. C. D. 
  Câu 19: Cho các vectơ . Tìm số m để hai vectơ cùng phương ?
  A. m = -3 B. m = -2 C. m = 4 D. m = 2
  Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(-3;3), B(1;4), C(2;-5). Tọa độ điểm M thỏa là
  A. B. C. D. 
  Câu 21: Cho tam giác đều
   
  Gửi ý kiến