Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

4 DE THI THU TOAN 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Luân
Ngày gửi: 15h:23' 22-12-2017
Dung lượng: 785.5 KB
Số lượt tải: 573
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ LẦN 1 TOÁN 8 HỌC KÌ I
I,Trắc nghiệm
Câu 1. Phép nhân  được kết quả là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 2. Thực hiện phép chia ta được kết quả là:
A. 
B. 
C. 2
D. 

Câu 3. Chọn câu phát biểu sai?
A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
B. Hình vuông là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng.
C. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.
D. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
Câu 4. Nếu tăng độ dài cạnh của một hình vuông lên 3 lần thì diện tích hình vuông đó tăng lên mấy lần?
A. 3 lần
B. 6 lần
C. 9 lần
D. 12 lần

Câu 5: Kết quả phép tính (x2 – 3x + 2):(x – 2) bằng :
A. x + 1 ;B. x – 1 ;C. x + 2 ;D. x – 3
Câu 6: Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 4 và 6 thì trung tuyến ứng với cạnh huyền là :
A. 5 cm ;B.cm ;C. 10 cm ;D. Đáp số khác
Câu 7: Trong các câu sau, câu nào sai
A)Hình chữ nhật có 1 đường chéo là phân giác của 1 góc thì nó là hình thoi.
B)Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và có 1 góc vuông thì nó là hình vuông.
C)Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
D)Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau thì nó là hình vuông.
Câu 8: Kết quả rút gọn của phân thức: là:
A. ;B.;C. ;D. 
Câu 9:Giá trị của (-8x2y3):(-3xy2) tại x = -2 ; y = -3 là:
A.16 ;B.;C.8 ;D.
Câu 10: Với giá trị nào của x thì phân thức  được xác định?
A. x ;B.  ;C. ;D. Vớimọi x 

II,Tự luận
Bài 1: Rút gọn :
a/16x(x+1)-(4x+3)(4x-3)
b/(4x-2)(x+5)-(2x-3)2
Bài 2: Tìm x biết :
a/(2x-1)2-9=16
b/10x2-x(x+2)+8x+1=0
Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a/x(5x-1)-2(1-5x)
b/12ax+16y2-4a2-9x2
Bài 4:Thực hiện các phép tính sau:
a
b
Bài 5:Cho tam giác ABC vuông tại A(ABa/Chứng minh:Tứ giác ABME là hình thang vuông
b/Gọi D là điểm đối xứng A qua M.Chứng minh:Tứ giác ABDC là hình chữ nhật
c/Đường thẳng qua B và song song với AD cắt EM tại K .Chứng minh:tứ giác BKDM là hình thoi
d/Gọi I là trung điểm của MD .Chứng minh :ΔIKE cân
ĐỀ THI THỬ LẦN 2 TOÁN 8 HỌC KÌ I

I,Trắc nghiệm
Câu 1:Cho tứ giác ABCD có góc A=80*,góc B=100*,góc C=50*.Số đo góc D là :
A/110* B/120* C/130* D/140*
Câu 2:Biểu thức (16x6y7z3):(2x2y3z)2 có giá trị là :
A/8x4y4z2 B/8x2y4z C/4x4yz2 D/4x2yz
Câu 3 :Cho ΔABC .Gọi M là N lần lượt là trung điểm của AB và AC .Biết BC=10cm .Độ dài đoạn MN là :
A/5cm B/6cm C/4cm D/10 cm
Câu 4:Cho biết :(2x-1)(3x-2)=ax2+bx+c .Gía trị :a+b+c là :
A/2 B/-2 C/1 D/-3
Câu 5:Cho hình thang ABCD(AB//CD) .Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC .Biết EF=10cm ,CD-AB=4cm.Độ dài đoạn thẳng AB là :
A/5cm B/10cm C/6cm D/8cm
Câu 6:Biểu thức nào dưới đây là đúng :
A/(x-2)2+(y-
 
Gửi ý kiến