Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiem tra anh 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyển thị tuyết mai
Ngày gửi: 21h:19' 23-12-2017
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 160
Số lượt thích: 1 người (Cao Thu Hoa)
PHÒNG GD&ĐT QUỲNH LƯU
TRƯỜNG THCS QUỲNH CHÂU
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG
LỚP 7 NĂM HỌC 2013 - 2014


 Đề thi môn: Anh văn


Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

Question 1: Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với từ còn lại. ( 5đ)
1.
A.
new
B.
sew
C.
Few
D.
knew

2.
A.
plays
B.
looks
C.
Wants
D.
helps

3.
A.
decided
B.
played
C.
listened
D.
enjoyed

4.
A.
languages
B.
goes
C.
watches
D.
dresses

5.
A.
education
B.
collection
C.
question
D.
celebration


Question 2: Chọn đáp án đúng (5đ)
1/. There are two churches in the town and ………………of them are extremely old.
A. each
B. all
C. both
D. most

 2/. Mr. Nam ………………….. to work yesterday
A. wasn’t drive
B. not drive
C. didn’t drove
D. didn’t drive

3/. The news on TV last night ……………………. very good.
A. was
B. has
C. were
D. be

4/. Lan did not know the world . Hoa didn’t …………………………….
A. so
B. neither
C. either
D. too

5/. The boss wants his ………………….. to type some letters.
A. secretary
B. novelist
C. journalist
D. musician

Question 3: Điền vào chỗ trống với hình thức đúng của từ in hoa.
1/. English is an …………… and important subject INTEREST
2/. In electronics they learn to repair ……………appliances. HOUSE
3/. The most popular ………….. at recess is talking . ACT
4/. This dictionary is very ..............for you to learn English USE
5/. I have ....................time to play than my friends LITTLE
Question 4: Trong câu có một lỗi sai, tìm và sửa lại. (5đ)
1. There is fewer work in the evening than there is in the morning
2. My Dad always has a three-weeks vacation
3. What is Hoa unhappy? - Because She misses her family very much
4. I usually do my homework to Nam after school.
5. How far is it from Ha Noi in Ho Chi Minh City?
Question 5: Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống một từ thích hợp. (5đ)
Alice is a new English friend of (1)…………….. . She is very happy to tell me about her new (2)…………… Her lessons begin at nine each morning and last until half past ten. Then she has a (3)………….for a quarter of an hour. During this time she usually talks to her friend about many things such (4) …………………the last class or last night’s movie. The first term lasts four months from September to December. Alice tries her (5)……………….to become a good student in the class.

Question 6: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. ( 5đ)
1. It took Mr. Hoang half an hour to walk to work yesterday.
Mr. Hoang spent.......................................................
2. Our house is older than any other house in my neighborhood.
Our house......................................................................
3. Mai usually works hard.
Mai is usually a………………………………………………..
4. There are eight hundred stamps in Hoa’s collection.
Hoa’s collection.......................................................................
5. How much is this book ?
What is..............................................................................?

Question 7: Write a composition about 100 words about what you usually do in your free time. ( 5đ)
(don’t show your name, your school or your village):

*THE END *KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LỚP 7 NĂM HỌC 2013-2014
ĐÁP ÁN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH
Tổng điểm toàn bài: 35 điểm
( 1 đ * 5 = 5đ)
1. B 2. A 3. A 4.B 5.C
( 1 đ * 5 = 5đ)
1.C 2.D 3.A 4.C 5.A
1. Interesting
2. household
3. activity
4. useful
5. less
( 1 đ * 5 = 5đ Tìm được lỗi: 0.5đ; sửa được lỗi: 0.5)
1.
 
Gửi ý kiến