Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HK1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Đinh Thị Huế
Ngày gửi: 22h:55' 30-12-2017
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 463
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD VÀ ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BẮC KIẾN XƯƠNG

Ngày kiểm tra: 27/12/2017
(Đề có 3 trang, 40 câu trắc nghiệm)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: SINH HỌC 11
Thời gian làm bài: 50 phút.Họ, tên thí sinh..........................................Số báo danh.....................................
Câu 1: Hô hấp ở động vật là:
A. quá trình tế bào sử dụng các chất khí như O2, CO2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống.
B. là quá trình tiếp nhận O2 và CO2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng.
C. là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để oxy hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời giải phóng CO2 ra ngoài.
D. là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ O2 và CO2 cung cấp cho các quá trình oxy hóa các chất trong tế bào.
Câu 2: Gen có chiều dài 5100A0 và A đênin chiếm 20%. Gen này có
A. 300 mã di truyền. B. 3900 liên kết hyđrô. C. 299 liên kết hóa trị. D. 300 chu kỳ xoắn.
Câu 3: Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?
A. Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ lá sách → Dạ tổ ong. B. Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ tổ ong → Dạ lá sách.
C. Dạ cỏ → Dạ tổ ong → Dạ lá sách → Dạ múi khế. D. Dạ cỏ → Dạ lá lách → Dạ tổ ong → Dạ múi khế.
Câu 4: Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?
A. Mã di truyền có tính thoái hóa. B. Mã di truyền có tính phổ biến.
C. Mã di truyền có tính đặc hiệu. D. Mã di truyền luôn là mã bộ ba
Câu 5: Dạng nitơ nào cây có thể hấp thu được?
A. NO2- và NH4+ B. NO2- và N2 C. NO3- và NH4+ D. NO2- và NO3-
Câu 6: Một gen khi tự nhân đôi tạo thành 2 gen con đã hình thành nên 3800 liên kết hiđrô, trong đó số liên kết hiđrô giữa các cặp G - X nhiều hơn số liên kết trong các cặp A - T là 1000. Chiều dài của gen là
A. 3000 A0 B. 2550 A0 C. 5100 A0 D. 2250 A0
Câu 7: Một phân tử ADN có chiều dài 0,408 micromet và mạch mã gốc của gen có A : T : G : X = 3 : 2 : 2 : 3. Số nuclêôtit loại G môi trường cung cấp cho gen nhân đôi 3 lần liên tiếp là:
A. 5900 Nucleotit B. 3600 Nucleotit C. 6000 Nucleotit D. 4200 Nucleotit
Câu 8: Thành phần cơ bản cấu tạo nên tất cả các virut là?
A. Prôtêin và lipit B. Axitamin và axit nuclêic
C. Prôtêin và axit nuclêic D. Axit nuclêic và lipit
Câu 9: Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là
A. A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại
B. A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại
C. A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G.
D. A liên kết với X, G liên kết với T và ngược lại
Câu 10: Khi được chiếu sáng cây xanh giải phóng O2, các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ:
A. quá trình hô hấp sáng. B. sự khử CO2.
C. phân giải đường. D. quá trình quang phân li nước.
Câu 11: Một gen có chiều dài 5100 A0 và có số nuclêôtit loại A bằng 2/3 số nuclêôtit khác. Gen nhân đôi liên tiếp 3 lần. Số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình trên là:
A. A = T = 3150; G = X = 2100 B. A = T = 4200; G = X = 6300
C. A = T = 2100; G = X = 3150 D. A = T = 6300; G = X = 4200
Câu 12: Pha sáng diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?
A. Ở tilacôit. B. Ở chất nền. C. Ở màng ngoài. D. Ở màng trong.
Câu 13: Khi trời
 
Gửi ý kiến