Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đại số và Giải tích 11. Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hà Hưng
Ngày gửi: 23h:38' 10-03-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN TÂP SỐ 2 HỌC KÌ II LỚP 11
Câu 1. Tìm A. B. C. D. 

Câu 2. Tìm A. B. C. D. 
Câu 3. Giới hạn là A. . B. . C. 0. D. 1.
Câu 4. Tính giới hạn: .
A. 1 B. C. D. 
Câu 5. Tổng bằng: A. 1 B. C. D. 
Câu 6. Với k là số nguyên dương, c là hằng số. Kết quả của giới hạn là:
A. B. C. D. 
Câu 7. bằng: A. B. C. D. 
Câu 8. Cho Chọn phát biểu đúng
A. B. C. D. 
Câu 9. Tìm A. B. C. D.
Câu 10. Tính A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu 11. Cho hàm số: . Để f(x) liên tục tại điêm x = 4 thì a bằng?
A. 1 B. 4 C. 6 D. 8

Câu 12. Khẳng định nào đúng:
A. liên tục trên . B. liên tục trên .
C. liên tục trên . D. liên tục trên .
Câu 13. Cho hàm số: . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?
A. B. C. D. không xác định
Câu 14. Cho một hàm số xác định trên đoạn. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. Nếu thì hàm số liên tục trên .
B. Nếu hàm số liên tục trên thì .
C. Nếu hàm số liên tục trên và thì phương trình có nghiệm thuộc
D. Cả ba khẳng định trên đều sai.
Câu 15. Cho hàm số xác định trên đoạn . Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng.
(I) Hàm số liên tục trên đoạn và thì phương trình không có nghiệm trong khoảng .
(II) Nếu thì phương trình có ít nhất một nghiệm trong khoảng .
(III) Nếu phương trình có nghiệm trong khoảng thì hàm số phải liên tục trên khoảng .
(IV) Nếu hàm số liên tục, tăng trên đoạn và thì phương trình không có nghiệm trong khoảng .
A. B. C. D. 
Câu 16. Cho hàm số .Tìm số nghiệmcủa phương trình 
A. 1 B. C. 3 D. 0
Câu 17. Cho hàm số . Nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 18. Cho . Tìm m để là bình phương của một nhị thức.
A. B. C. D. 
Câu 19. Cho có . Thế thì bằng:
A. B. C. D. 
Câu 20. Cho chuyển động được xác định bởi phương trình , trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động khi là:
A. B. C. D. 
Câu 21. Đạo hàm của hàm số là:
A. B. 
C. D. 
Câu 22. Cho . Tính ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 23. Cho hàm số . Có bao nhiêu số nguyên để ,
A. B. 2017 C. 2016 D. 2015
Câu 24. Đạo hàm của hàm số là:
A. B. C. D..
Câu 25. Tìm . A. B. C. D. 
Câu 26. Đạo hàm của hàm số y = cot3x bằng:
A. B. C. - D. 
Câu 27. Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 
Gửi ý kiến