Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV LỚP 7 + ĐỀ CƯƠNG KÌ II LỚP 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hy Hy
Ngày gửi: 14h:15' 27-03-2018
Dung lượng: 294.5 KB
Số lượt tải: 1485
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên: .............................................................
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV đề 1

Lớp: ......7..................
Môn: Đại số 7 – Thời gian 45’

Điểm:
Lời phê của giáo viên:
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Em hãy khoanh tròn đáp án Đúng
Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:
A . 2x – 5
B. 15x2- x
C . 2x2yz2
D. -10x + 15y

Câu 2: Bậc của đa thức M = 2xy3 - + xy - y6 +10 + y6 + xy4 là:
A . 10
B. 5
C . 6
D . 3

Câu 3: xyz – 5xyz bằng :
A . 6xyz
B. -6xyz
C . 4xyz
D . -4xyz

Câu 4 : Giá trị của biểu thức M = x2 + 4x + 4 tại x = -2 là:
A. 0
B. 1
C. -1
D. 2

Câu 5: Giá trị x = 1 là nghiệm của đa thức :

Câu 6 : Hạng tử tự do của K(x) = x5 – 4x3 + 2x - 7 là:
A. 5
B. -4
C. 3
D. -7

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của tích tìm được
a) 7x2. 3 xy2 ; b) x2yz.(-2)xy.2z
Câu 2: ( 3 điểm) Cho đa thức : M(x) = 6x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – 2x3 – x4 + 1 – 4x3
Thu gọn, sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến;
Cho đa thức N(x) = - 5x4 + x3 + 3x2 – 3. Tính tổng M(x) + N(x); hiệu M(x) – N(x).
Chứng tỏ rằng đa thức M(x) trên không có nghiệm.
Câu 4: ( 1 điểm) Cho đa thức , biết .
Tìm đa thức A(x).
Họ và tên: .............................................................
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV

Lớp: ......7..................
Môn: Đại số 7 – Thời gian 45’

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Em hãy khoanh tròn đáp án Đúng
Họ và tên: .......................................................
Lớp: ......7..............
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
HỌC KÌ II TOÁN 7

B. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
Cho g(x) =3x3–12x2 +3x +18 .Giá trị nào sau đây không là nghiệm của đa thức g(x)?
a) x=2 b) x=3 c) x= -1 d) x = 0
Kết quả nào sau đây là trị đúng của biểu thức:Q = 2xy3 – 0,25xy3 + y3x tại x =2 , y= -1
a) 5 b) 5,5 c) -5 d) –5,5
Cho đa thức P = x7 + 3x5y5 –y6 –3x6y2 + 5x6 .Bậc của P là :
a) 10 b) 14 c) 8 d) Một kết quả khác.
Với x,y,x,t là biến, a là hằng. Có bao nhiêu đơn thức trong các biểu thức sau 
 ; x2 + y2 ; atz2 ; -xtz2 ; x2 – 2 ; xtz ; t ; 
a) 4 b) 9 c) 5 d) 6
Một thửa ruộng có chiều rộng bằng chiều dài.Gọi chiều dài là x. Biểu thức nào sau đây cho biết chu vi của thửa ruộng?
a) x+ x b)2x+x c) d) 4
Cho Q = 3xy2 – 2xy + x2y – 2y4. Đa thức N nào trong các đa thức sau thoả mãn: Q – N = -2y4 + x2y + xy
a) N = 3xy2 -3 x2y ; b) N = 3xy-3 x2y ; c) N = -3xy2 -3 x2y d) N = 3xy2 -3 xy
Cho (ABC vuông tại A. Cho biết AB=18cm, AC=24cm. Kết quả nào sau đây là chu vi của (ABC?
a) 80cm b) 92cm c) 72cm d) 82cm.
Cho (ABC có =90o, =50o. Câu nào sau đây sai?
a) ACBC.
Cho tam giác
 
Gửi ý kiến