Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

tieng anh 4 chinh thuc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet
Người gửi: vũ thùy thương
Ngày gửi: 09h:55' 15-04-2018
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 527
Số lượt thích: 0 người
THIEU TAM PRIMARY SCHOOL
NAME:...............................................
CLASS:...............................................
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4
NĂM HỌC 2016-2017PART 1. LISTENING
I. Listen and tick. (1 pt)
1. Tony: What can she do?
Nam: A. B. 

2. Bob: What `s the date today?
Mary: A. B. 

3. Alice: Are you from Japan?
Mary: A . B. 

4. Tom:

Phong A. B. 

5. Anna: Where is she from?
Tony: A. B.

PART II. READING AND WRITING

I. Circle the odd one out.
1. A.morning B.afternoon C.evening D.birthday
2. A.England B.America C.Vietnamese D.Japan
3. A.swim B.January C.March D.May
4. A.ride B.badminton C.dance D.play
5. A.Monday B.Thursday C.Friday D.week
II. Write the missing words.

1. Where’s the school?
It’s in _________________ .

2. What day is it today?
It’s ___________________ .

3. What’s your favourite subjects?
It’s _________________ .

4. When`s your birhtday ?
My birthday is in______________ .
5. What are they?
They’ re _________________ .


III.Reorder the words to make sentences.
1. you/are/Where/from/?
(………………………………………………………
2. Nga/your/birthday,/When/is/?
(……………………………………………………….
3. fifth/Today/of/is/the/October
(……………………………………………………….
4. play/Can/the/you/piano/?
(……………………………………………………….
5. play / can/ He/ basketball./
……………………………………………………….....
IV.Read and tick(√)True(F)or false(F)
Hi, My name is Mary and Iam from New York. It is a big city in America.Today is the fifth of March. It is my birthday. I am having a great time. I have a big birhtday cake from my parents and I have a lot of birthday cards and presents from my friend.
T F
1.Mary is from America.
2. Her birthday is on the fifteenth of March.
3. Today is her birthday.
4.She has a birthday cake from her friends.
5.She has one present.Answer key
PART 1. LISTENING

I. Listen and tick. (2 pt)
1. Tony: What can she do?
Nam: She can dance.
2. Bob: What`s the date today?
Mary: It`s March 6th.
3. Alice: Are you from Japan?
Mary: No, I am not. I am from America.
4. Tom: Good morning, Phong.
Phong: Good morning, Tom.
5. Anna: Where is she from?
Tony: She is from England.
PART II. READING AND WRITING
I. Circle the odd one out.( 2 pt)
1. D 2.C 3. A 4. B 5. D
II.Write the missing words.( 2 pt)
1. Nguyen Du street.
2. Wednesday
3.English
4.April
5.desks
III.Reorder the words to make sentences. ( 2pt)
1. Where are you from ?
2. When is your birthday, Nga ?
3.Today is the fith of October.
4.Can you play the piano ?
5. He can play basketball.
IV.Read and tick(√)True(F)or false(F)( 2pt)
1. T 2. F 3.T 4.F 5. F
Answer key
PART 1. LISTENING

I. Listen and tick. (2 pt)
1. Tony: What can she do?
Nam: She can dance.
2. Bob: What`s the date today?
Mary: It`s March 6th.
3
 
Gửi ý kiến