Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI THU KY 2 (CO LOI GIAI)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Tuyên
Ngày gửi: 16h:18' 23-04-2018
Dung lượng: 83.3 KB
Số lượt tải: 1541
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Cao Việt)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN GIA LÂM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7 NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


ĐỀ CHẴN
Bài 1: (2,0 điểm)
Điểm kiểm tra định kì môn Toán của 20 học sinh được ghi lại như sau:
7
9
6
7
6
5
7
9
5
5

8
7
9
10
7
8
10
9
7
7

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng “tần số”.
b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 2 (2,0 điểm)
Cho đơn thức M = 
Thu gọn rồi tính giá trị của M tại x = ; y = - 1
b) Tìm đa thức P biết: P + ( x2 – 2y2 + xy) = - 4x2 + 5y2 + xy
Bài 3 (1,5 điểm)
Cho hai đa thức f(x) = - 2x3 + 7 - 6x + 5x4 - 2x3
g(x) = 5x2 + 9x – 2x4 – x2 + 4x3 - 12
a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính f(x) + g(x).
Bài 4: (4,0 điểm).
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; BC = 10 cm.
a) Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC.
b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. Chứng minh tam giác BCD cân.
c) Gọi K là trung điểm của cạnh BC, đường thẳng DK cắt cạnh AC tại M. Tính MC.
d) Đường trung trực d của đoạn thẳng AC cắt đường thẳng DC tại Q.
Chứng minh ba điểm B, M, Q thẳng hàng.
Bài 5: (0,5 điểm)
Cho đa thức P(x) = ax2 + bx + c và 2a + b = 0. Chứng tỏ rằng P(-1). P(3) 0.

------ Hết------

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN 7
ĐỀ CHẴN

Bài
Câu
 Tóm tắt cách giải
Thang điểm

Bài 1
( 2đ)


a)

Dấu hiệu: Điểm kiểm tra định kỳ môn Toán của một học sinh
0,5 Bảng “ tần số”
Giá trị(x)
5
6
7
8
9
10


Tần số(n)
3
2
7
2
4
2
N=200,5

b)

 Số trung bình cộng
X = ( 5 . 3 + 6. 2 + 7. 7 + 8 . 2 + 9 . 4 + 10. 2 ) : 20 = 7,4
0.5Mốt của dấu hiệu là: Mo = 7
0,5Bài 2
(2đ)

a)

Đơn thức thu gọn là : M = 

0,5 Tại x = , y = - 1 đơn thức M có giá trị bằng 

0,5b)

P = (- 4x2 + 5y2 + xy) - ( x2 – 2y2 + xy)
= - 4x2 + 5y2 + xy - x2 + 2y2 - xy
= (- 4x2 - x2 ) + (5y2 + 2y2) +(xy - xy) = - 5x2 + 7y20,5

0,5


Bài 3
(1,5đ)

a)

Thu gọn và sắp xếp:
f(x) = 5x4 - 4x3 - 6x + 7
g(x) = – 2x4 + 4x3 + 4x2 + 9x - 12

0,5

0,5


b)
f(x) + g(x) = 3x4 + 4x2 + 3x - 5
0,5Bài 4
(4,0đ)

Vẽ hình, ghi GT, KL đúng
0,5
a)
+) ABC vuông tại A(GT) ( định lý Pitago). Thay AB = 6cm, BC =10cm (GT) tính được AC = 8cm.
+) Vì AB <
 
Gửi ý kiến