Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kiểm tra cuối năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Nhật
Ngày gửi: 09h:52' 30-04-2018
Dung lượng: 21.3 KB
Số lượt tải: 481
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 1
MÔN:TOÁN
THỜI GIAN LÀM BÀI:50 PHÚT
HỌ VÀ TÊN:.................................................................................. LỚP:4A.........
I.Trắc nghiệm
Câu 1. Số 387 456 có chữ số 8 thuộc hàng :
A. Trăm nghìn
B. Chục nghìn
C. Nghìn
D. Trăm
Câu 2. Số chẵn lớn nhất có năm chữ số là :
A. 99 999
B. 99 990
C. 99 998
D. 88 888
Câu 3. 73 x 11 = …… Số thích hợp điền vào chỗ trống là :
A. 703
B. 733
C. 813
D. 803
Câu 4. Người ta xếp 4235 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cái cốc. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái cốc ?
A. 75 hộp thừa 5 cốc
B. 704 hộp thừa 11 cốc
C. 705 hộp thừa 5 cốc
D. 703 hộp thừa 17 cốc
Câu 5. Cuộn vải xanh dài 150 m. Cuộn vải trắng 120 m. Hỏi trung bình mỗi cuộn vải dài bao nhiêumét ?
A. 270m
B. 207m
C. 135m
D. 153m
Câu 6. Khẳng định nào sau đây đúng nhất :
A B

C D
A. AB song song với BC
B. AB vuông góc với BC
C. AD song song với BC
D. AD vuông góc với DC
B. PHẦN TỰ LUẬN
1. Em viết số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chồ chấm :
a. 63 m2 9 dm2 = …….….. dm2 ;
b. 2 050 kg = …….kg……..g
2. a) Đặt tính rồi tính :
258 x 204 3 672 : 18
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


b) Tính: 5 000 – 128 x 35=.....................................................
.....................................................
c Tìm y :
20 x y = 2 640
...................................................
...................................................
4. Một thửa đất hình chữ nhật có nửa chu vi 324 m, chiều rộng kém chiều dài 72 m. Tính diện tích thửa đất đó ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. Tính nhanh:
2 008 x 99 + 2 008
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số trong số 83 574 là
A. 80
B. 800
C. 8000
D. 80000
Câu 2: (0,5 điểm) Kết quả của phép cộng 572863 + 280192 là:
A. 852955
B. 850955
C. 853055
D. 852055
Câu 3: (0,5 điểm) Kết quả của phép trừ 728035 – 49382 là:
A. 678653
B. 234215
C. 235215
D. 678753
Câu 4: (0,5 điểm) Kết quả của phép nhân 307 x 40 là:
A. 12190
B. 12280
C. 2280
D. 12290
Câu 5: (1 điểm) Kết quả của phép chia 672 : 21 là:
A. 22
B. 23
C.32
D. 42
Câu 6: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 6m 29dm2 =…. dm2 là:
A. 609
B. 690
C. 6009
D. 69
Câu 7: (0,5 điểm) Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật
A B

D C

a. Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và …….
b. Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng ……
II. PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm):
Câu 1: (1điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 8627 x 903 b) 41535 : 195
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 2: (0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
876 x 85 – 876 x 75
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3: (0,5đ) Tính giá trị biểu thức
(2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: (2đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.
A,Tính chiều dài chiều rộng mảnh đất đó?
b, Tính chu vi mảnh đất đó?
c, Tính diện tích mảnh đất đó?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5:Hãy chọn và ghi lại câu trả lời đúng nhất(1đ)
a. Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:
A. 8 000.
B. 80 000
C. 800
D. 80
b. Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:
 
Gửi ý kiến