Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn
No_avatar

Ban co the de ra phep toán tính so mol OH ? Cảm ơn nhiều !

 

Avatar

Xin giải giùm bài này

Cho m gam NaCl và CuSO4 vào nước thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X trong thời gian t giây thu được dung dịch Y có khối lượng dung dịch giảm đi 12,35 gam. Nếu điện phân dung dịch X trong thời gian 2t giây thu được dung dịch có khối lượng giảm 19,47 gam và thoát ra 0,04 mol khí ở catot. Giá trị của m là:

A. 27,7                             B. 40,25                           C. 40,775                         D. 37,85

 
Gửi ý kiến