Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ SỬ 306 THPT 2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phong
Ngày gửi: 22h:07' 23-08-2018
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 181
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn: Lịch sử Mã đề 006
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Hội Duy tân do Phan Bội Châu thành lập (1904) chủ trương
A. thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam. B. thiết lập chính thể Cộng hòa dân chủ.
C. thiết lập chính thể quân chủ lập hiến. D. khôi phục chế độ quân chủ chuyên chế.
Câu 2: Quốc gia đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh Trái Đất là
A. Anh. B. Liên Xô. C. Pháp. D. Mỹ.
Câu 3: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô là
A. đối đầu. B. hợp tác. C. đối tác. D. đồng minh.
Câu 4: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), thắng lợi nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava?
A. Chiến dịch Thượng Lào xuân - hè năm 1953. B. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
C. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950. D. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
Câu 5: Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1941 - 1945), một trong những nhiệm vụ cấp bách của Đảng Cộng sản Đông Dương là vận động quần chúng tham gia
A. Hội Liên Việt. B. các Hội Phản đế. C. Mặt trận Việt Minh. D. các Ủy ban hành động.
Câu 6: “Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình” là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?
A. Việt Nam Quốc dân Đảng. B. Hội Hưng Nam.
C. Hội Phục Việt. D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 7: Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang
A. gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất. B. giữ vững và phát triển thế tiến công.
C. chuyển dần sang đấu tranh chính trị. D. chuyển hẳn sang tiến công chiến lược.
Câu 8: Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V. I. Lênin đề ra trong
A. Chính sách kinh tế mới (NEP). B. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
C. Chính sách cộng sản thời chiến. D. Luận cương tháng Tư.
Câu 9: Để khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kêu gọi
A. nhân dân cả nước thực hiện “Ngày đồng tâm”. B. cải cách ruộng đất và thực hành tiết kiệm.
C. tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân. D. nhân dân thực hiện phong trào tăng gia sản xuất.
Câu 10: Tình hình thế giới và trong nước những năm 80 của thế kỷ XX đặt ra yêu cầu cấp bách nào đối với Việt Nam?
A. Hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. B. Tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện.
C. Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp. D. Tập trung phát triển công nghiệp nặng.
Câu 11: Nội dung nào dưới đây là hệ quả của toàn cầu hóa?
A. Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế. B. Kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.
C. Giải quyết căn bản sự phân hóa giàu nghèo. D. Giải quyết triệt để những bất công xã hội.
Câu 12: Trước khi thực dân Pháp xâm lược (1858), Việt Nam là một quốc gia
A. độc lập, có chủ quyền. B. độc lập trong Liên bang Đông Dương.
C. dân chủ, có chủ quyền. D. tự do trong Liên bang Đông Dương.
Câu 13: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2 - 1951) có ý nghĩa là
A. Đại hội kháng chiến toàn dân. B. Đại hội xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
C. Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội. D. Đại hội kháng chiến thắng lợi.
Câu 14: Trong thời kỳ 1954 - 1975, nhân dân miền Nam Việt Nam thực hiện
 
Gửi ý kiến