Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thảo Trâm
Ngày gửi: 16h:43' 15-09-2018
Dung lượng: 26.7 KB
Số lượt tải: 111
Số lượt thích: 0 người
1. Sự thay đổi vai trò của bố mẹ trong quá trình lai được gọi là phương pháp :
A. Tạp giao                                                          B. Lai phân tích
C. Phân tích  cơ thể lai                                      D. Lai thuận nghịch
2. Tính trạng do một cặp alen có quan hệ trội lặn không hoàn toàn thì hiện tượng phân li ở F2 được biểu hiện như thế nào?
A. 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.                          B. 100% trung gian.
C. 2 trội : 1 trung gian : 2 lặn.                         D. 3 trội : 1 lặn.
3.  Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: Để cho thế hệ sau đồng loạt có kiểu hình lặn, thì sẽ có bao nhiêu phép lai giữa các kiểu gen nói trên?
A. 2 phép lai                 B. 3 phép lai                 C. 4 phép lai                 D. 1 phép lai
4. Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy cho biết:Nếu không phân biệt giới tính, trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu giao phối khác nhau?
A. 4 kiểu                       B. 6 kiểu                       C. 2 kiểu                       D. 3 kiểu
5.  Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau:
Phép lai nàp dưới đây sẽ cho kiểu gen và kiểu hình ít nhất:
A. AABB  x  AaBb      B. AABb  x  Aabb        C. Aabb  x  aaBb         D. AABB  x  AABb
6. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì Số loại kỉểu hình ở F2 là:
A. 9:3:3:1                     B. 2n                C. (3:1)n                      D. 3n
7. Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Hãy cho biết:Có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau trong quần thể?
A. 9                                B. 6                                C. 4                                D. 1
8.  Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau:
Những phép lai nào dưới đây sẽ không làm xuất hiện kiểu hình lục, nhăn ở thế hệ sau:
A. AaBb  x  AaBb        B. aabb  x  AaBB         C. Aabb  x  aaBb         D. AaBb  x  Aabb
9.  Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ cho số lọai giao tử:
A. 6                                B. 8                                C. 12                              D. 16
10. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì:
Tỷ lệ kiểu gen ở F2:
A. (1:2:1)n                B. (1:2:1)2                        C. (3:1)n                            D. 9:3:3:1
11. Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Hãy cho biết Có thể có bao nhiêu kiểu gen dị hợp tử trong số cá kiểu gen nói trên?
A. 1                                B. 5                                C. 4                                D. 0
12.  Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Tiến hành lai giữa 2 cây đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng trơn và lục trơn được F1, cho F1 tự thụ, ở F2 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính:
A. 3 vàng nhăn : 3 lục trơn : 1 vàng trơn : 1 lục nhăn
B. 3 vàng trơn : 1 lục nhăn
C. 9 vàng trơn : 3 vàng nhăn : 3 lục trơn : 1 lục nhăn
D. 3 vàng trơn : 1 lục trơn
13. Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền phân ly  độc lập là………(P:sự phân ly của cặp NST tương đồng; T:tiếp hợp và trao đổi tréo trong cặp NST tương đồng ; N: sự phân ly ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng ) trong giảm phân để tạo ra các giao tử………(G:giống nhau trong các tổ hợp gen; K: khác nhau trong các tổ hợp gen) sau đó các giao tử này kết hợp tự do trong quá trình……(M: giảm phân;Th: thụ tinh)
A. P;K;G                       B. N;K;Th                     C. P;G;G                       D. T;K;Th
14.  Định luật phân ly độc lập góp phần
 
Gửi ý kiến