Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kê hoạch năm học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê viết huy
Ngày gửi: 06h:13' 09-10-2018
Dung lượng: 271.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
DANH SÁCH TRÍCH NGANG

TỔ: SỬ - ĐỊA – KTNN - GDCD
TT

Họ và tên

Năm
sinh

Trình độ
Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Chuyên ngành đào tạo

Ghi chú


1

Trần Thị Thúy Hồng

1971

CĐSP

1992

Sử - GDCD
2

Nguyễn Thị Khuyên

1972
CĐSP
Đại học
1999
2010

Sử - GDCD

Đảng viên


3

Lương Thị Thúy

1978
CĐSP
Đại học
2001
2010

Địa-KTNN4

Mai Thị Anh Sương

1980

Đại học

2003

Địa –Sử5

Lê Viết Huy

1981
CĐSP
Đại học
2004
2010

Sử - GDCD

Đảng viên


6

Nguyễn Thị Nga

1988

CĐSP

2010

KTNN

* Tổng số : 6 đồng chí ( Nữ : 5 đ/c; Nam : 1 đ/c )
* Trình độ đạt chuẩn : 2 đ/c .
* Trình độ trên chuẩn : 4 đ/c.
* Đảng viên : 2 đ/c.
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ :Sử-Địa-GDCD –CN. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Thuận An, ngày 4 tháng 8 năm 2018
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ
NĂM HỌC 2018- 2019

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018
A. Kết quả đạt được:
1. Duy trì sỉ số:
- Tổng số lớp GV trong tổ chủ nhiệm: 6/19 lớp toàn trường, duy trì sỉ số đạt 98,38% 2.Tình hình nhân sự tổ (nhóm) bộ môn: - Tổ có 7 giáo viên, trình độ 100% GV đều đạt chuẩn và trên chuẩn
3. Chất lượng tay nghề giáo viên:
- Khảo sát giờ dạy: 7/7 đ/c đều XL giỏi.
- Xếp loại tay nghề toàn diện: 7/7 đ/c đều XL giỏi.
- Tổ thanh tra chuyên đề và toàn diện: 9 tiết, tất cả đếu XL giỏi.
- Kiểm tra HSGA thường xuyên và đột xuất: 63 lần/ 6đ/c (XL tốt 63 tiết).
- Thi GVDG cấp trường đạt 2 đ/c( đ/c Hà- Sương), GVCN giỏi cấp trường1 đ/c (đ/c Sương)
4. Kết quả học tập của học sinh :
* Kết quả HSG các cấp:
- Cấp trường: 10 HS (Sử 6,7,8,9. Địa 7,8,9)
- Cấp huyện: 2HS(Sử 9, Địa 9)
+ Kết quả học tập bộ môn của học sinh :
Điểm TB kiểm tra cuối năm học 2017-2018
Khối lớp
Số HS
 Giỏi
 Khá
 Trbình
Yếu kém
Ghi chú


Số Lớp
Số HS
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%


Sử: 9
04
117
23
19,7
67
57,3
26
22,2
1
0,8


GDCD:9
04
117
21
17,9
72
61,6
22
18,8
2
1,7


Địa :9
04
117
29
24,8
53
45,3
34
29,1
1
0,8


Cnghệ: 9
04
117
82
70,2
28
23,9
6
5,1
1
0,8


Sử :8
05
165
27
16,4
75
45,5
51
30,9
12
7,2Địa: 8
05
165
27
16,4
75
45,5
51
30,9
12
7,2


GD:8
04
102
14
13,7
53
52,0
33
32,3
2
2,0


Sử:7
05
174
26
15,0
82
47,1
55
31,6
11
6,3


Địa:7
05
174
26
15,0
82
47,1
55
31,6
11
6,3


 
Gửi ý kiến