Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huơng Giang
Ngày gửi: 14h:01' 08-11-2018
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
Mã đề 357

ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC 10
Thời gian làm bài: 45 phút;
(30 câu trắc nghiệm)


Họ và tên:....................................................................................... Lớp 10: ......

Câu 1: Cho N là tổng Nu của gen, A1, T1, G1, X1 lần lượt là số Nu loại A, T, G, X trên mạch 1 và A2, T2, G2, X2 lần lượt là số Nu loại A, T, G, X trên mạch 2 của gen. Hãy chọn biểu thức sai:
A. A1+ A2+ G1+ X1 = (1/ 2) N. B. A1+ T1+ G1+ G2 = (1/ 2) N.
C. A1+ T1+ G1+ X2 = (1/ 2) N. D. T1+ T2+ X1+ X2 = (1/ 2) N.
Câu 2: Đơn phân cấu tạo ADN là:
A. Polipeptit. B. Axit amin. C. Polinucleotit. D. Nuclêôtit.
Câu 3: Chất nào sau đây không phải là Cacbohiđrat ?
A. Tinh bột. B. Mỡ. C. Glucozơ. D. Xenlulôzơ.
Câu 4: Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà, thịt lợn đều được cấu tạo từ protein nhưng chúng khác nhau về rất nhiều đặc tính. Sự khác nhau này do đâu?
A. do công dụng của chúng khác nhau.
B. do chúng được tạo ra từ các loài khác nhau.
C. do chúng cấu tạo nên các bộ phận khác nhau.
D. do chúng có số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các axitamin khác nhau.
Câu 5: Cấu tạo của nước là:
A. Phân tử nước gồm 1 nguyên tử H liên kết với 2 nguyên tử O.
B. Phân tử nước gồm 1 nguyên tử O liên kết với 2 nguyên tử H.
C. Phân tử nước gồm 3 nguyên tử O liên kết với 1 nguyên tử H.
D. Phân tử nước gồm 1 nguyên tử O liên kết với 3 nguyên tử H.
Câu 6: Tính đa dạng của ADN do yếu tố nào quy định?
A. Độ bền của các liên kết hoá trị.
B. Số lượng Nu.
C. Trình tự các gen trên nhiễm sắc thể.
D. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các Nu trên ADN.
Câu 7: Chất nào dưới đây không phải là Lipit:
A. Steroit B. Tinh bột C. Mỡ D. Photpholipit
Câu 8: Những chất nào dưới đây là đường đôi ?
A. Glucozơ, Lactozơ, Mantozơ. B. Glucozơ, Lactozơ, Galactozơ.
C. Mantozơ, Lactozơ, Saccarozơ. D. Glucozơ, Fructozơ, Galactozơ.
Câu 9: Cho các nguyên tố hóa học: C chiếm 18,5%; H chiếm 9,5%; Ca chiếm 1,5%; Mg chiếm 0,1%; Fe chiếm 0,005%. Các nguyên tố đại lượng gồm
A. C, H, Fe, Mg B. C, Ca, Fe, Mg C. C, H, Ca, Mg D. Ca, H, Fe, C
Câu 10: Mạch số 1 của gen có trình tự nucleotit -5` ATTTGGGXXXGAGGX3`-, đoạn gen này có
A. tỉ lệ = B. 30 liên kết hóa trị C. 40 liên kết hiđrô D. 30 cặp nucleotit
Câu 11: Trong phân tử ADN, nguyên tắc bổ sung được thể hiện:
A. Trong liên kết hoá trị giữa các Nu trên 2 mạch polinu.
B. Trong kiên kết hiđrô giữa các Nu trên 2 mạch polinu.
C. Trong liên kết hoá trị giữa các Nu trên 1 mạch polinu.
D. Trong liên kết hiđrô giữa các Nu trên 1 mạch polinu.
Câu 12: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 30% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là
A. 30%. B. 10%. C. 20%. D. 40%.
Câu 13: Mỡ động vật và dầu thực vật khác nhau ở thành phần nào sau đây?
A. Mỡ chứa các nguyên tố C, H, O, dầu không chứa các nguyên tố C, H, O.
B. Mỡ chứa axit béo no, dầu chứa axit béo không no.
C. Mỡ chứa glixerol, dầu không chứa glixerol.
D. Mỡ chứa nhóm phôtphat, dầu không chứa nhóm phôtphat.
Câu 14: Loại Lipit nào dưới đây có cấu tạo phân tử gồm 1 phân tử glixerol liên kết với 2 phân tử axit béo và một gốc phôtphat?
A. Steroit B. Sắc tố C. Mỡ D. Photpholipit
Câu 15: Một gen có 3000
 
Gửi ý kiến