Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thanh Phương
Ngày gửi: 10h:06' 27-11-2018
Dung lượng: 65.8 KB
Số lượt tải: 901
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI MÔN TOÁN (Thời gian: 40 phút)
Bài 1. Viết số thích hợp vào chổ chấm: (2 điểm)
a/ 78 , 79 , 80 , ……, ………,………,……, 85
b/ 76 , 78 , 80 ,…….,……….,………,……., 90
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
12+34 b) 45+23 c) 89-63 d) 93-71Bài 3: Tính:
34+42-60= 30+ 67- 73=
98-54+ 32= 76+ 12-33=
24cm+ 65 cm-53cm= 13dm+ 46 dm=
Bài 4: Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào đầu mỗi câu: (1 điểm)
a/ 9 + 7 = 17
b/ 13 – 8 = 6
c/ 16 – 9 = 7
d/ 8 + 9 = 17
Bài 5: Số trong ô vuông là số? (1 điểm)
/
Bài 6: (3 điểm)Thùng thứ nhất có 16 lít dầu, thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất 2 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?
Bài GỉaiBài 7: Viết số thích hợp vào chổ chấm: (1 điểm)
/
Hình vẽ bên: Có ………. hình tam giác? Có..............điểm
Có.............. đoạn thẳng?
ĐỀ 2
Bài 1:
a/ Viết số:
+)Năm mươi lăm: ....................         +) Chín mươi mốt: ....................
+)Hai mươi bảy: .......................         +)Tám mươi tám: .....................
b/ Đọc số:
63: ........................................................          45: .................................................
27: ........................................................          32: .................................................
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a/ 47, 48, .............., .............., 51, ................, ..........................
b/ 73, 72, ..............., .............., 69, ................, ........................., 66, .....................
Bài 3: Tính:
27 – 3 – 4 = ......................... 76 +12 -67 =...........................
41 + 4 + 4 = ....................... 46 +32 -57 =...........................
Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:
Nam có 20 hòn bi, Nam cho bạn 5 hòn. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu hòn bi? A. 25;           B. 18;            C. 15
Bài 5: Đặt tính rồi tính:
        9 + 30                26 + 32             58 – 8                    47 – 13Bài 6:Bắc có 22 quyển vở bìa đỏ và 16 quyển vở bìa xanh. Hỏi Bắc có tất cả bao nhiêu quyển vở?
Bài giảiBài 7: Viết số thích hợp vào chỗ trống.
33 +........ = 33                   45 + ...... < 48
..........+ 18 > 28                 38 - ......... = 30
ĐỀ 3
Bài1:Viếtsốthíchhợpvàochỗchấm: (1điểm) a:87;88;89;……….;……….;………..;…………;94;95
b. 82;84;86;………..;………..;…………;…………;97;98
Bài2:Viếtsốhoặcchữthíchhợpvàochỗchấm: (1điểm)
Đọc Số
Viết số

Chín mươi tám24


Bài3:Tínhnhẩm: (1điểm)
a. 39 + 41 =….. b. 45 + 34 – 56 =................
c. 21 + 59=…… d. 17dm –8dm +65 dm=……
Bài4:ĐúngghiĐ,saighiSvàoôtrống: (1điểm)
a.18+42= 60
b. 56- 36=12
Bài5:Đặttínhrồitính: (2điểm)
a.57+22b.39+6 c.88–35 d. 90-58Bài6:(2điểm) a. NhàbạnMainuôi 44congà.Nhàbạn HànuôiíthơnnhàbạnMai13congà.Hỏinhà bạnHànuôibaonhiêucongà? (1điểm)
Bài Gỉai
……………………………………………………………………………………


b.Em háiđược20bônghoa,chị háiđược nhiềuhơnem5bônghoa.Hỏichịháiđược mấybônghoa?(1điểm)
Bài GỉaiBài 7: Hình vẽ bên có:
......... Hình tam giác
.........Hình chữ nhật
.........Đoạn thẳngĐỀ 4
Bài1: Số ?
10,20,30,…….,……,60, …….,80,…….,100.
Bài2:ĐúngghiĐ,saighiSvàochỗ…..củatừngphéptính:
a,12-8= 5 ……. c, 17-8=9………
b,24-6=18……. d,36+24=50……...
Bài3:Đặttínhrồitính:
37-25 98-5751+19 100-59Bài 4 : Tính
12 + 34 – 26=........ 34 + 62 – 54 =.......... 65+ 23 – 74 =............
6 cm+ 12cm+ 80 cm=............. 98 dm- 24 dm + 15 dm =................
Bài5: a,Tổemtrồngđược17cây.Tổbạntrồngđược21cây.Hỏicảhaitổtrồngđượcbaonhiêu cây?
Bài giảib,Quyểntruyệncó85trang.Tâmđãđọc72trang.HỏiTâmcònphảiđọcmấytrangnữathì hếtquyểntruyện?
Bài giải
Bài6:Vẽmộtđườngthẳngvàđặttênchođườngthẳng :


Bài 7: Hình vẽ bên có:
............ Hình tam giác
............
 
Gửi ý kiến