Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Câu hỏi TN Địa lí 12 HK1 theo từng bài

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: Nguyễn Hùng
Ngày gửi: 11h:10' 28-11-2018
Dung lượng: 558.5 KB
Số lượt tải: 672
Số lượt thích: 2 người (đoàn thị thu hằng, Lý thị bích phụng)

BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
Nội dung câu hỏi và bài tập:
Câu 1. Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới với điểm xuất phát thấp từ nền kinh tế chủ yếu là
A. Công – nông nghiệp. B. Công nghiệp.
C. Nông – công nghiệp. D. Nông nghiệp.
Câu 2. Sự kiện được coi là mốc quan trọng trong quan hệ quốc tế của nước ta vào năm 2007 là
A. Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì.
B. Gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
C. Là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới.
D. Tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.
Câu 3 . Ý nào sai khi nói về nền kinh tế nước ta trước thời kì Đổi mới
A.nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu
B.chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh
C.nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
D.nền kinh tế rơi vào khủng hoảng kéo dài
Câu 4 Kết quả của quá trình hội nhập thể hiện rỏ ở việc
A. Dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội
B .Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới ( WTO)
C.Tăng cường giao lưu hợp tác với các nước trên thế giới
D.Thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Câu 5. Yếu tố nào không phải là chủ trương của xu thế dân chủ hoá đời sống kinh tế-xã hội
A . Xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu,bao cấp.
B .Để người dân dược toàn quyền trong mọi sinh hoạt và sản xuất
C. Nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi nghĩa vụ.
D. Trao dần cho dân quyền tự chủ trong sản xuất và đời sống
Câu 6. Yếu tố giúp Việt Nam nhanh chóng hoà nhập vào khối ASEAN.
A. Đường lối đổi mới của Việt Nam . B. Vị trí địa lý nằm ở ĐNÁ
C. Xu hướng chuyển từ đối đầu sang đối thoại của vùng
D. Đẩy mạnh các quan hệ đối ngoại.
Câu7. Việt Nam hiện nay là thành viên của các tổ chức
A. EU,ASEAN,WTO B. ASEAN,OPEC,WTO
C. ASEAN,WTO,APEC D. OPEC,WTO, ASEAN
Câu 8. Lĩnh vực đổi mới đầu tiên được tiến hành là
A. Công nghiệp B. Ngư nghiệp
C. Dịch vụ D. Nông nghiệp
Câu 9 . Công cuộc đổi mới kinh tế nước ta bắt đầu từ năm
A. 1976 B. 1986 C. 1996 D. 2006
Câu 10. Đại hội đảng cộng sản lần thứ VI (1986) đã khẳng định xu thế phát triển kinh tế- xã hội nước ta là
A. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
B. Phát triển nền kinh tế tư bản, tư nhân.
C. đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu D. phát triển kinh tế trang trại
Câu 11. Những thành tựu to lớn về mặt xã hội đạt được sau khi tến hành cuộc đổi mới ở nước ta là
A. nền kinh tế tăng trưởng cao và khá ổn định.
B. Cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng CNH
C. Xoá đói giảm nghèo bước đầu đạt được nhiều thành tựu
D. Thu hút được nhiều nguồn vốn từ nước ngoài.
Câu 12. Công cuộc đổi mới của nước ta từ năm 1986 là
A. Đổi mới ngành nông nghiệp B.Đổi mới ngành công nghiệp
C. Đổi mới về chính trị D. Đổi mới toàn diện về kinh tế-xã hội
Câu 13. Thách thức của toàn cầu hóa đối với nước ta là:
A. phải chạy đua về vốn, công nghệ B. nền kinh tế bị cạnh tranh quyết liệt
C. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng D. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề
Câu 14. Nguyên nhân chủ quan dẫn đến nền kinh tế nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng từ sau năm 1975 đến trước đổi mới:
A. Điểm xuất phát của nền kinh tế thấp, bị cấm vận.
B. Cơ chế quản lý hành chính quan liêu bao cấp
C. chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh D. Tất cả các ý trên
Câu 15. Sự đảm bảo sự phát triển bình đẳng xã hội, cần quan tâm giải quyết vấn đề nào trong số các vấn đề sau
A. Tình trạng kết cấu hạ tầng còn yếu kém B. Nạn thất nghiệp và tệ nạn xã hội
C. Sự
 
Gửi ý kiến