Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1t HKII sử 8 (Ktra viết tiết 46)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS LIÊNG TRANG
Người gửi: Lê Trần Minh Nguyễn
Ngày gửi: 14h:53' 15-01-2019
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 840
Số lượt thích: 0 người

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Nhằm kiểm tra mức độ nắm kiến thức, khái quát, vận dụng kiến thức vào các bài tập cụ thể của kiến thức lịch sử 8 trong chương I của phần hai- Lịch sử Việt Nam, từ đó có biện pháp giúp đỡ học sinh học tập tiến bộ môn học.
2.Thái độ:
Học sinh có ý thức tự giác, tích cực trong quá trình làm bài thực hiện đúng cuộc vận động “Hai không”
3. Kĩ năng:
HS làm các bài tập trắc nghiệm và tự luận cụ thể
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA : TNKQ 3đ và tự luận 7đ
III. THIẾT LẬP MA TRẬN


Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược(1858-1884)
Nắm được các mốc thời gian: Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần I, II, tướng giặc bị tiêu diệt
Trình bày được diễn biến cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở Đà Nẵng và các tỉnh Nam Kì
Hiểu được vì sao Thực dân Pháp xâm lược nước ta


 Nhận xét được thái độ và hành động của tổng đốc Hoàng Diệu


Số câu
Số điểm
1
1
1
3
1
1


1
2
4
7

Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX


- Hiểu được phong trào Cần Vương
- Hiểu được lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa Hương Khê, Yên Thế
- Nắm được điểm khác của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời
- Giải thích được vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương

Số câu
Số điểm


1
1
1
2


2
3

Tổng cộng
2
4

3
4

1
2

6
10

IV. ĐỀ KIỂM TRA
I. Trắc nghiệm: (3đ)
Câu 1: (1đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Phong trào Cần vương là:
A. phong trào yêu nước chống Pháp của văn thân, sỹ phu và nhân dân yêu nước theo tư tưởng tư sản
B. phong trào yêu nước chống Pháp của văn thân, sỹ phu và nhân dân yêu nước theo tư tưởng phong kiến
C. phong trào yêu nước chống Pháp của văn thân, sỹ phu và nhân dân yêu nước theo tư tưởng vô sản
D. phong trào yêu nước chống Pháp của nông dân
2. Lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa Hương Khê là:
A. nông dân B. Công nhân C. văn thân, sỹ phu D. văn thân sỹ phu và nhân dân yêu nước
3. Lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa Yên Thế là:
A. văn thân, sỹ phu B. công nhân C. nông dân D. văn thân sỹ phu và nhân dân yêu nước
4. Điểm khác của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời là:
A. không theo tư tưởng cứu nước nào, mang tính tự phát của giai cấp nông dân
B. do giai cấp nông dân lãnh đạo
C. thể hiện tinh thần yêu nước, chống Pháp
D. mục tiêu giành độc lập khôi phục chế độ phong kiến
Câu 2:(1đ) Nối cột A với cột B tương ứng
Cột A
Cột B
Nối

1. 20/11/1873
A. Tướng Pháp Ri vi e bị giết
1-

2. 21/12/1873
B. Tướng Pháp Gác đi e bị giết
2-

3. 19/05/1883
C. Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ hai
3-

4. 25/04/1882
D. Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ nhất
4-

Câu 3:(1đ) Điền các cụm từ thích hợp để hoàn thành nguyên nhân dẫn đến thực dân Pháp xâm lược nước ta
Thực dân Pháp muốn mở rộng thị trường, ……………….. nguyên liệu. Việt nam có vị trí địa lý………………, giàu ………………………, chế độ phong kiến……………… ..……...........
II. Tự luận (7đ)
Câu 4:(3đ) Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta ở Đà Nẵng và các tỉnh Nam Kì từ năm 1858 đến năm 1873.
Câu 5:(2đ) Em hãy nhận xét về tổng đốc Hoàng Diệu.
Câu 6:(2đ) Vì sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm (3đ) (mỗi đáp án
 
Gửi ý kiến