Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi và đáp án học sinh giỏi toán 7 cấp huyện

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tài liệu tham khảo
Người gửi: Vũ Thị Thúy Hằng
Ngày gửi: 08h:27' 18-01-2019
Dung lượng: 61.3 KB
Số lượt tải: 774
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIAO THỦY

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017
Môn: TOÁN - Lớp 7
(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Bài 1 (5,0 điểm)
a. Thực hiện phép tính: 
b. Cho biểu thức: 
Tính giá trị của biểu thức 
Bài 2 (3,0 điểm). Tìm x, y biết:
a.  và 5x + 4y = 120. b. .
Bài 3 (3,0 điểm)
a. Cho 
So sánh M với .
b. Cho các số nguyên dương a; b; c; d; e thỏa mãn:  chia hết cho 2. Chứng tỏ rằng: a + b + c + d + e là hợp số.
Bài 4 (3,0 điểm). Cho tỷ lệ thức: . Chứng minh rằng: 
(Giả thiết các tỷ lệ thức đều có nghĩa).
Bài 5 (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC, O là trung điểm của BC. Từ B kẻ BD vuông góc với AC
(D thuộc AC). Từ C kẻ CE vuông góc với AB (E thuộc AB).
a. Chứng minh rằng:
b. Trên tia đối của tia DE lấy điểm N, trên tia đối của tia ED lấy điểm M sao cho
DN = EM. Chứng minh rằng: Tam giác OMN là tam giác cân.
…………..Hết …………

Họ và tên thí sinh: …………………………………
Số báo danh: ………………………………………..
Họ, tên chữ ký GT1: …………………………………
Họ, tên chữ ký GT2: …………………………………


PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
GIAO THỦY

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017
Môn: TOÁN - Lớp 7
(Thời gian làm bài 120 phút)


Bài 1
(5,0 điểm)
Hướng dẫn giải
Điểm

a)
(2,5 điểm)
=
1,00,750,75

b)
(2,5 điểm)


0,5


 
1,0


 
0,50,250,25

Bài 2
(3,0 điểm)a)
(1,5 điểm)

0,251,00,25

b)
(1,5 điểm)
Đặt 
Chứng tỏ được A ( 3 với mọi x (1)
Dấu bằng xảy ra ( x = 1
0,5


Đặt 

với mọi y. Dấu bằng xảy ra (y ( 1
với mọi y. Dấu bằng xảy ra (y = 2
với mọi y. Dấu bằng xảy ra (y ( 3
( B ( 3 với mọi y (2), và tìm được dấu bằng xảy ra (y = 2
0,75


Từ (1) và (2) ( A = B = 3
( x = 1; y = 2

0,25

Bài 3
(3,0 điểm)a)
(1,5 điểm)

So sánh M với 

0,50,250,5


Vì nên M <

0,25

b)
(1,5 điểm)

Đặt 

Xét 

0,50,25


Chỉ ra được với n là số nguyên thì tích hai số nguyên liên tiếp n(n + 1) là số chia hết cho 2
Do đó A + B chia hết cho 2
0,5


Theo đề bài A chia hết cho 2, suy ra B chia hết cho 2
và lập luận để có B > 2
Kết luận B là hợp số
0,25

Bài 4
(3,0 điểm)

Giả thiết các tỷ lệ thức đều có nghĩa
Từ 
0,750,75


Áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau

1,00,5

Bài 5
(6,0 điểm)


 Vẽ hình ghi giả thiết kết luận 

0,5

a)
(3,0 điểm)
Chứng minh :Trên tia đối của tia OD
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓