Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra chương 2 số học lớp 6 có ma trận trắc nghiêm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Tình (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:45' 27-01-2019
Dung lượng: 146.0 KB
Số lượt tải: 2903
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN : SỐ HỌC LỚP 6 Năm học: 2018 – 2019
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng




Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao



TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ đề 1:
Số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
Biết được tập hợp số nguyên
Hiểu được tập hợp số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
Vận dụng khi thực hiện phép tính có giá trị tuyệt đối



Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

2
1
10%


1
1
10%


5
3,0
30%

Chủ đề 2:
Thứ tự trong Z, Các quy tắc: bỏ dấu ngoặc, chuyển vế
Biết bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.
Hiểu và thực hiện khi bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.
Vận dụng qui tắc bỏ dấu ngoặc; chuyển vế để giải các bài tập tìm x, hoặc y,...



Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10%

1
1
10%


3
3,0
30%

Chủ đề 3:
Các phép tính trên tập hợp số nguyên và các tính chất.
Nắm được các qui tắc cộng , trừ , nhân các số nguyên
Thực hiện được các phép tính: cộng , trừ , nhân các số nguyên

Phối hợp các phép tính trong Z


Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

2
1
10%
1
1
10%



1
1
10%
6
4,0
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
3
30%
6
4
40%
2
2
20%
1
1
10%
14
10
100%

Bảng mô tả
Câu 1: Biết cộng hai số nguyên trái dấu
Câu 2: Biết cộng hai số nguyên âm
Câu 3: Biết nhân hai số nguyên âm
Câu 4: Hiểu được cách tìm ước trong số nguyên âm
Câu 5: Hiểu được các thành phần trong tập hợp số nguyên
Câu 6: Hiểu được giá trị tuyệt đối của một số nguyên
Câu 7:Hiểu được tích của hai số nguyên trái dấu luôn là số âm
Câu 8: Biết thực hiện quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ
Câu 9: Vận dụng tính chất phép nhân để tính nhanh
Câu 10: Vận dụng các phép tính cộng trừ nhân chia số nguyên
Câu 11: Vận dụng tính chất phân phối đẻ tính nhanh
Câu 12: Biết bỏ dấu ngoặc và áp dụng quy tắc chuyển vế
Câu 13: Vận dụng phép tính có chứa dấu giá trị tuyệt đối
Câu 14: Vận dụng thành thạo tính chất của phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng
ĐỀ 1:
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Tính: (–52) + 70 kết quả là:
A.18 B. (–18) C. (–122) D. 122
Câu 2. Tính: –36 – 12 kết quả là:
A. 24 B. 48 C. (–24) D. (–48)
Câu 3. Tính: (–8).(–25) kết quả là:
A. 33 B. (–33) C. 200 D. (–200)
Câu 4. Tập các ước của -8 là :
A. {-1; -2; -4; -8}
B. {1; 2; 4; 8}

C. {1; 2; 4; 8; -1; -2; -4; -8}
D. {1; 2; 4; 8; 0; -1; -2; -4; -8}

Câu 5. kết luận nào sau đây là đúng
Kí hiệu Z+, Z- thứ tự là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm với x Z khi đó
A. x N x Z+ B. x Z+ x N
C. x Z+ x Z- D. x Z+ x N
Câu 6. |
 
Gửi ý kiến