Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Hà
Ngày gửi: 10h:12' 01-02-2019
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ÔN TẬP TẾT 2019
MÔN: TOÁN 6
Bài 1: Tính
1. (-15) + (+35)
2. -14 + 38

3. (-90) + 75
4. 47 + (- 64)

5. -41 + 66
6. 49 + 78

7. (- 87) + (- 63)
8. (- 92) + (-56)

9. 
10. 

Bài 2: Bỏ ngoặc rồi tính hợp lý:
1. –(- 66) + 34 + (- 73) – 27 + 99
2. 54 – (45 – 30 + 54) -30 +5

3. 42 – 56 + 33 – (33 – 56 + 42)
4. 50 – (47 + 50 – 18) + (47 - 18)

5. 
6. – (-73) + (44 – 94 +27) + 94

7. (- 33 + 180 – 75) – (180 + 25)
8. 120 – (- 92 + 120 – 18) - 92

Bài 3: Tính hợp lý:
1. 8 – (2014 – 2008) + 2014
2. 5679 + (1357 – 5679) - 17

3. 1268 – (78 + 1268) – (-78)
4. 13567 – (15 – 27) + (- 13567)

5. – 48795 – (489 – 48795) + 400
6. 15641 – (27 + 15641) + (72)

Bài 4: Tìm x biết
1. x + 18 = 6 – 2x
2. 17 – x = 7 – 6x

3. x + 15 = 20 – 4x
4. 7x – 4 = 20 + 3x

5. -12 + x = 5x - 20
6. 4x – 18 = x + 27

Bài 5: Tính
1. 21. (-12)
2. (-18) . 25

3. 14. (-45)
4. (-36). 20

5. 72 . 0
6. 0. (-94)

7. 56 . 15
8. (-42) . (-19)

9. (-73). (-26).12
10. (-18) . 23. (-34)

Bài 6: Tính
1. (- 45) : 9
2. 72: (-4)

3. 46 : 23
4. (-180) : ( -6)

5. 121 : ( - 11)
6. (- )729 : 9

7. ( - 1500) : (-30)
8. (-720) : (-18)

Bài 7: Dùng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng để tính:
1. 5(-3 + 2) – 7. (5 – 4)
2. 3.(-5 + 6) – 4.(3 – 2)

3. 17.(-84) + 17.(-16)
4. 1975.(-115) + 1975.15

5. -145.(13 – 57) + 57(10 – 145)
6. 157.17 – 157 . 7

7. 199.(15 – 17) – 199. (-17+5)
8. -39.(5 – 99)+99.(10 – 39)

9. -38.(25 – 4) + 25.(-4 + 38)
10. (-37).86 + 37. 76

 Bài 8: Tìm x biết
1. 2.(x – 5) – 3(x + 7) =14
2. 5.(x – 6) – 2.( x + 3) = 12

3. – 7.(5 – x) – 2.(x – 10) = 15
4. 3( x – 4 ) – (8 – x) = 12

5. 4.(x – 5) – (x + 7) = -19
6. 7.(x- 3) – 5.(3 – x) = 11x - 5Bài 9: Tìm x, biết:
1,; 2, 3,; 4, 5, ;
6, 7, ;
8, ; 9, ; 10, ;
B. Hình học
1. Góc: là hình gồm hai tia chung gốc.
2. Góc bẹt :là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. Số đo góc bẹt là:1800
3. Một số loại góc thường gặp:
xOy = 900 thì xOy là góc vuông
00 < xOy < 900 thì xOy là góc nhọn
900 < xOy < 1800 thì xOy là góc tù
xOy = 1800 thì xOy là góc bẹt
Bài tập mẫu 14:
Hãy cho biết
 
Gửi ý kiến