Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn
No_avatar

ĐỀ RA SAI LÀM SAO HS GIẢI ĐÚNG : 

Câu 7: Hỗn hợp tecmit là hỗn hợp gồm bột

A. magie và bột sắt.      B. nhôm và bột đồng.   C. magie và bột đồng.  D. nhôm và bột sắt.

No_avatar

chju

 
Gửi ý kiến