Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các thành viên đã tải về

No_avatar
phan thu
tải lúc 16:47 13/06/2019
No_avatar
Đỗ Đình Phả
tải lúc 09:17 07/06/2019
No_avatarf
Trần Thị Hồng
tải lúc 22:42 23/05/2019
No_avatar
Võ Minh Mẫn
tải lúc 06:21 19/05/2019
No_avatar
Huỳnh Anh Hào
tải lúc 05:29 19/05/2019
No_avatarf
Lê Thị Phượng
tải lúc 21:10 17/05/2019
No_avatar
Nguyễn Thị Yến Linh
tải lúc 17:20 16/05/2019
Avatar
Nguyễn Trọng Phúc
tải lúc 14:28 13/05/2019
No_avatar
nguyễn hồng hạc
tải lúc 23:30 09/05/2019
No_avatar
Nguyên Anh Tuấn
tải lúc 09:15 07/05/2019
No_avatarf
Mai Thi Bich
tải lúc 20:34 06/05/2019
No_avatarf
Tạ Thị Mùi
tải lúc 16:14 02/05/2019
No_avatar
Hồ Thanh Long
tải lúc 23:17 25/04/2019
No_avatarf
Chau Hai Yen
tải lúc 22:34 23/04/2019
No_avatarf
Nguyễn Minh Châu
tải lúc 21:23 22/04/2019
No_avatarf
Hoàng Thị Thu Hương
tải lúc 01:23 22/04/2019
No_avatarf
Nguyễn Thị Hương
tải lúc 18:15 20/04/2019
No_avatarf
Dong Thi Minh
tải lúc 09:45 15/04/2019
No_avatar

ĐỀ RA SAI LÀM SAO HS GIẢI ĐÚNG : 

Câu 7: Hỗn hợp tecmit là hỗn hợp gồm bột

A. magie và bột sắt.      B. nhôm và bột đồng.   C. magie và bột đồng.  D. nhôm và bột sắt.

No_avatar

chju

 
Gửi ý kiến