Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

trắc nghiệm toán 7 có đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phung Thi Le Phuong
Ngày gửi: 09h:42' 28-03-2019
Dung lượng: 308.9 KB
Số lượt tải: 292
Số lượt thích: 0 người
BIÊN SOẠN CÂU HỎI KIỂM TRA
TOÁN 7
Chương 1: Số hữu tỉ, số thực
1. Câu hỏi nhận biết
Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là:

Câu 2. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

Câu 3.Trong các số sau đây số nào là số vô tỉ ?
A. B. 0, 121212.... C . 0,010010001... D. - 3,12(345)
2. Câu hỏi thông hiểu
Câu 1.Cho | x | = thì
A. x = B. x = C. x = hoặc x = - D. x = 0 hoặc x = 
Câu 2.Các tỉ lệ thức nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?
A. và B. và C. và D. và 
Câu 3: Kết quả làm tròn số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là:
A. 0, 712 B. 0, 713 C. 0, 710 D. 0, 700
3. Câu hỏi vận dụng
Câu 1. Kết quả của phép tính: là:
A. B. C. D. 
Câu 2.Giá trị của biểu thức: | - 3,4 | : | +1,7 | - 0,2 là :
A. - 1,8 B.1,8 C. 0 D. - 2,2
Câu 3. Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D. 
4. Câu hỏi vận dụng cao
Câu 1. So sánh: a, 2300 và 3200 b, 202303 và 303202
c, 199010 + 1990 9 và 199110
Đáp án
a, Ta có: 2300 = (23)100 = 8100
3200 = (32)100 = 9100
Vậy 8100< 9100 2300< 3200
b, Ta có: 202303 = (2.101)3.101 = (23.1013)101 = (8.101.1012)101 = (808.101)101
303202 = (3.101)2.101 = (32.1012)101 = (9.1012)101
Vậy 808.1012> 9.1012 nên 202303> 303202
c, Ta có: 199010 + 19909 = 19909. (1990+1) = 1991. 19909
199110 = 1991. 19919
Vậy 19909< 19919 nên 199010 + 1990 9< 199110
Câu 2.Tìm ba số a, b, c biết: và a + b + c = – 50
Đáp án
Ta có:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:


VậyÁp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
Chương 2: Hàm số và đồ thị
1.Câu hỏi nhận biết
Câu 1.Nếu y = k.x ( k0 ) thì:
A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k
B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k
C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k
D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k
Câu 2.Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau Hãy chọn câu trả lời sai
xy = m ( m là hằng số, m ≠ 0 )
B . y = ( m là hằng số, m ≠ 0 )
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 3.Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng:
A. Hoành độ B. 0 C. 1 D. -1
2. Câu hỏi thông hiểu
Câu 1. Chọn bảng các giá trị mà đại lượng y là hàm số của đại lượng x
Bảng 1 A. Bảng 1
x
-2
-1
-2
3

y
4
1
-4
9

 Bảng 2 B. Bảng 2
x
-1
1
2
3

y
7
7
7
7

 Bảng
 
Gửi ý kiến