Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các thành viên đã tải về

Avatar
Cái Muỗng ăn Cơm
tải lúc 18:09 15/04/2019
Avatar
Nguyễn Thế Lực
tải lúc 18:07 15/04/2019
No_avatar
Nguyễn Minh Sang
tải lúc 17:14 15/04/2019
Avatar

BÀI 1 TỪ GIẢ THIÉT SUY RA a=-b hoặc b=-c và c=-a thé vào 2 vế xong

Avatar

đặt ax^3=by^3=cz^3=t biến dối tiep là oke 

 
Gửi ý kiến