Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi toán cuối năm 2018-2019.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Nhung
Ngày gửi: 14h:38' 15-04-2019
Dung lượng: 198.0 KB
Số lượt tải: 2505
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
Lớp: 3B NĂM HỌC: 2018 - 2019
Họ Và tên:……………………….. Môn: Toán
GV: Cao Thị Nhung
Điểm
 Lời nhận xét của giáo viên


…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………...


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số nào lớn nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:
A. 42 630. B. 42 063. C. 42 603. D. 42 360.

Câu 2: Số liền sau của số 65 590 là:
A. 65 591. B. 65 589. C. 65 500. D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông có cạnh 5cm. Tính diện tích hình vuông đó?
A. 25cm. B. 25cm2. C. 20cm. D. 20cm2.

Câu 4: a) Số lớn nhất có năm chữ số là: ……….
b) Số bé nhất có năm chữ số là: ……….
Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. 73m B. 730m C. 703m D. 370m
Câu 6: Đặt tính rồi tính:
32564 + 13729 86247 – 52629 17092 x 4 8496 : 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 7: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI :
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………
Câu 8: Tính giá trị của biểu thức:
1031 x 6 + 2718 57353 – 1672 : 4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Một đội công nhân đào đường. Trong 5 ngày đào được 1615 mét đường. Hỏi trong 7 ngày đội công nhân đó đào được bao nhiêu mét đường ?

Tóm tắt Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 : Hãy cho biết hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác ?
Trả lời: Có………hình tam giác.


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CUỐI HKII - Lớp 3
Năm học : 2018- 2019

Câu 1: (1 đ) Số nào lớn nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630
A. 42 630.
Câu 2: (1 đ) Số liền sau của số 65 590 là:
A. 65 591.
Câu 3: (1 đ) Một hình vuông có cạnh 5cm. Tính diện tích hình vuông đó?
B. 25cm2
Câu 4: (0,5 đ) a) Số lớn nhất có năm chữ số là: 99999
(0,5 đ) b) Số bé nhất có năm chữ số là: 10000
Câu 5: (1 đ) 7hm 3dam = ………m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
B. 730m
Câu 6: Đặt tính rồi tính: (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
32564 86247 17092 8496 6
+ 13729 - 52629 x 4 24 1416
46293 33618 68368 09
36
0

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức: (Mỗi câu đúng được 0,5điểm)
1031 x 6 + 2718 = 6186+ 2718 57353 – 1672 : 4 = 57353 – 418
= 8904 = 56935
Câu 8: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI :
a) (0,5 đ) Theo thứ tự từ bé đến lớn: II, IV,V,VI, VII, IX, XI
b) (0,5 đ) Theo thứ tự từ lớn đến bé: XI, IX, VII, VI, V, IV, II
Câu 9: Mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.
Tóm tắt Bài giải
5 ngày : 1615 mét đường Số mét đường đào được trong 1 ngày là:
7 ngày : .... mét đường ? 1615 : 5 = 323 (m)
Số mét đường đào được trong 7 ngày là:
323 x 7 = 2261 (m
 
Gửi ý kiến