Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thi thảo
Ngày gửi: 10h:07' 16-04-2019
Dung lượng: 36.9 KB
Số lượt tải: 187
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THPT BỈM SƠN MÔN : HÓA HỌC 10

Thời gian làm bài: 45 phút,không kể phát đề
Họ và tên:……………………………………
Lớp :………..


Điểm
 Lời phê của thầy cô


I- PHÀN TRẮC NGHIỆM :6 điểm(Khoanh tròn đáp án đúng nhất)
Câu 1: Để phân biệt khí oxi và ozon , người ta dùng hóa chất nào?
A.Hồ tinh bột B. Khí hidro
C. Đồng kim loại D.dd KI và hồ tinh bột
Câu 2: Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất hóa học của lưu huỳnh?
A. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hóa B. Lưu huỳnh chỉ có tính khử
C. Lưu huỳnh vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa D. Lưu huỳnh không có tính khử và oxi hóa
Câu 3: Trong phản ứng : SO2+ 2H2S→ 3S + 2H2O. Câu nào diễn tả đúng?
A. Lưu huỳnh bị oxi hóa và hidro bị khử C. Lưu huỳnh bị khử, không có chất nào bị oxi hóa
B. Lưu huỳnh bị khử và hidro bị oxi hóa D. Lưu huỳnh trong SO2 bị khử, S trong H2S bị oxh
Câu 4: Trong hợp chất nào nguyên tố lưu huỳnh không thể hiện tính oxi hóa?
A.H2SO4 B. KHS
C. SO2 D. Na2SO3
Câu 5: Trong các câu sau câu nào không đúng?
A.dd H2SO4 loãng là một axit mạnh.
B. Đơn chất lưu huỳnh chỉ thể hiện tính khửtrong các phản ứng hoá học.
C.SO2 vừa thể hiện tính oxi hoá,vừa thể hiện tính khử
D. Ion S2- chỉ thể hiện tính khử, không thể hiện tính oxi hóa

Câu 6 : Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không là phản ứng oxi hóa - khử?
A.H2SO4 + Fe Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
B. H2SO4 + S SO2 + H2O
C.H2SO4 + Fe3O4 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
D. H2SO4 + FeO Fe2(SO4)3 + SO2 + H2 Câu 7: Cho 7,8g hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Khi phản ứng kết thúc người ta thu được 8,96 lít khí(đktc). Khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là
A. 5,4g và 2,4g B. 2,4g và 5,4g C. 4,5g và 3,3g D. 3,3g và 4,5g
Câu 8: Sản phẩm tạo thành giữa FeO và H2SO4 đặc nóng là
A. FeSO4và H2OB. Fe2(SO4)3 và H2OC. FeSO4, SO2 và H2OD. Fe2(SO4)3, SO2, H2O
Câu 9: Cho phản ứng hóa học SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4. Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là?
A. 1,1,2,2,1 B. 2,2,1,1,2 C. 2,1,2,1,2 D. 1,2,1,2,
Câu 10: Trong sản xuất H2SO4 trong công nghiệp người ta cho khí SO3 hấp thụ vào
A. H2O.
B. dung dịch H2SO4 loãng.
C. H2SO4 đặc để tạo oleum.
D. H2O2.
Câu 11: Cho 4,48 lít(đktc) khí SO2 hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dd NaOH 1M. Sau phản ứng thu được muối gì?
A. Na2SO3 B. NaHSO3 C. NaHSO3 và Na2SO3 D. NaHSO4
Câu 12: Sản phẩm tạo thành giữa Fe3O4 và H2SO4loãng là ?
A. Fe2(SO4)3 + H2O B. FeSO4 + H2O
C. Fe2(SO4)3 + FeSO4 + H2O D. Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Câu 13. Hãy chọn phát biểu đúng về Oxi và ozon.
A. Oxi và ozon đều có tính oxi hoá mạnh như nhau.
B. Oxi và ozon đều có số proton và nơtron giống nhau trong phân tử.
C. Oxi và ozon là các dạng thù hình của nguyên tố oxi.
D. Cả oxi và ozon đều phản ứng đuợc với các chất như Ag, KI, PbS ở nhiệt độ thường.
Câu 14: Để pha loãng dung dịch H2SO­4 đặc trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành theo cách nào dưới đây?
A. cho từ từ nước vào axit và khuấy đều .
B. cho từ từ axit vào nước và khuấy đều.
C. cho nhanh nước vào axit và khuấy đều.
D. cho nhanh axit vào nước và khuấy đều.
Câu 15: Lớp ozon ở tầng bình lưu khí quyển là tấm lá chắn tia tử ngoại của mặt trời bảo vệ sự sống trên
 
Gửi ý kiến