Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi hk II KHTN 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị ngọc thảo
Ngày gửi: 15h:59' 08-05-2019
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Lớp: 8 Hệ: THCS
Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian giao đề)Nội dung kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Sáng tạo
Cộng

I. Trắc nghiệm:
20%
2đ
20%


Câu 1
0,25%
0,25đ0,25đ
2,5%

Câu 2
2,5%
0,25đ0,25đ
2,5%

Câu 3
0,25đ
0,25%0,25đ
0,25%

Câu 4
0,25đ
0,25%0,25đ
0,25%

Câu 5


Câu 6


Câu 7


Câu 8


II. Tự luận: (80%)
8đ
80%

Câu 1


Hoàn thành PTHH và nêu tên phản ứng20%
Câu 2(lý)Câu 3 (sinh)

Câu 4 (sinh)

Câu 5Câu 6 (hóa học)


Sự cháy


Tổng cộng
Số câu
Số điểm
3 câu


2 câu


1 câu

10

10đ

Tỷ lệ
30%
30%
30%
10%
100%


PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Lớp: 8 Hệ: THCS
Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian giao đề)


Câu 1 : Nhóm chất nào sau đây đều là Bazơ ?
A. NaOH, Al2O3, Ca(OH)2 B. NaCl, Fe2O3, Mg(OH)2
C. Al(OH)3, K2SO4, Zn(OH)2 D. KOH, Fe(OH)3, Ba(OH)2
Câu 2: Dung dich Axit làm giấy quỳ tím chuyển thành màu:
Đỏ B. Xanh C. Vàng D. Không đổi màu
Câu 3: Công thức hóa học của muối Natrisunphat là ?
A. Na2SO3 B. NaSO4 C. Na2SO4 D.Na(SO4)2
Câu 4: Nhóm chất nào sau đây đều là oxit ?
A. CaCO3, CaO, NO B. ZnO, CO2, SO3
C. HCl, BaO, P2O5 D. Fe2O3, NO2, HNO3
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1(2 điểm): Cho các phương trình hóa học sau. Hãy cân bằng các phương trình phản ứng hóa học trên và cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì ?.
1. CaCO3 ----> CaO + CO2
2. P2O5 + H2O ----> H3PO4
3. Al + H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + H2
4. Zn + HCl ----> ZnCl2 + H2
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Lớp: 8 Hệ: THCS
Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian giao đề)Câu
Đáp án
Điểm

1
 1.D 2.A 3.C 4.B
1đ

2

1 . CaCO3 CaO + CO2 p/ư phân hủy
2 . P2O5 + 3 H2O
 
Gửi ý kiến