Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Biên bản kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thu Hằng
Ngày gửi: 21h:36' 10-05-2019
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 749
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT PHÚC THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA CHÉO
HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
NĂM 2019

Căn cứ quy chế xét công nhận tốt nghiệp số 11/2006/BGD&ĐT ngày 5 tháng 4 năm 2006 của Bộ GD&ĐT.
Căn cứ công văn số 101/PGD&ĐT - THCS ngày …. tháng … năm 2019 của phòng GD&ĐT Phúc Thọ v/v Hướng dẫn xét TN THCS năm 2019.
Được sự phân công của phòng GD&ĐT Phúc Thọ, tổ kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2019 trường THCS Vân Nam đã tiến hành kiểm tra hồ sơ xét công nhận TN của hội đồng trường THCS Vân Hà.

NỘI DUNG LÀM VIỆC NHƯ SAU:

Thời gian: Từ 14h 00 ngày 11 tháng 05 năm 2019.
Thành phần kiểm tra gồm:
1. Đc Nguyễn Văn Sàng- Hiệu trưởng trường THCS Vân Nam: Tổ trưởng
2. Đc Trịnh Thị Thu Hằng: Giáo viên trường THCS vân Nam: Thư ký
3.ĐC Doãn Thị kim Oanh: Giáo viên trường THCS Vân Nam: Tổ viên
4. ……………….………………………………………….………………………….
5. ……………….…………………………………………….……………………….
6. ……………….…………………………………………….……………………….
KẾT QUẢ KIỂM TRA:
I. SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TỐT NGHIỆP THCS.
Tổng số thí sinh đăng ký dự xét tốt nghiệp : …………..
Trong đó : - Số học sinh học lớp 9 năm học 2018 – 2019: ……………
- Số học sinh học lớp 9 những năm học trước: ……………

II. KIỂM TRA HỒ SƠ :
1. Học bạ hợp lệ : ……………quyển
Ưu điểm: .................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tồn tại:....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Giấy khai sinh: ................ bản
Ưu điểm: .................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tồn tại:....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Sổ điểm lớp : ………… quyển
Ưu điểm: .................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tồn tại:....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Đơn xin dự xét : …………bản
Ưu điểm: .................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Tồn tại:....................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. Các loại giấy chứng nhận ưu tiên : ……………bản
Ưu điểm: .................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
Tồn tại:....................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
6. Các loại giấy chứng nhận khuyến khích : ……………bản
Ưu điểm: .................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tồn tại:....................................................................................................................
.................................................................................................................................
7. Các loại giấy tờ khác:
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
:...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
III- KHẮC PHỤC
(Thời gian hoàn thành trước ngày ……………………………..)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
Biên bản này đuợc lập thành 2 bản, gửi phòng GD&ĐT giữ 1 bản, lưu tại Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp 1 bản.

Đại diện trường Tổ trưởng kiểm tra Thư ký
được kiểm tra (Ký tên) (Ký tên)
(Ký tên - Đóng dấu)
 
Gửi ý kiến