Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp lớp 9- THCS

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thu Hằng
Ngày gửi: 21h:37' 10-05-2019
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 575
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN PHÚC THỌ
TRƯỜNG THCS VÂN NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN
Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2018 - 2019
Ngày xét …../ 05/ 2019

Hôm nay, ngày …. tháng 05 năm 2019 tại Trường THCS Vân Nam
1. Thành viên hội đồng tham gia xét công nhận tốt nghiệp Trường THCSVân Nam. (Theo Quyết đinh số: …./QĐ-UBND ngày …. tháng…. năm 2019 của UBND huyện Phúc Thọ) gồm:………………….. đồng chí.
Có mặt: ………
Vắng mặt: ……..
Họ tên người vắng, lý do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danh sách cụ thể:
1……….…………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………….
7. …………………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………...…………………..
10. ………………………………………………………………………………….
11. …………………………………………………………………………………..
12. ……………………………………………………………..…………………….
2. Nội dung công việc đã làm:
2.1. Kiểm tra danh sách và hồ sơ của người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018 - 2019:
Tổng số học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp: học sinh.
Trong đó:
+ Giới tính: Nam: ............. hs; Nữ: ............. hs.
+ Học sinh là dân tộc thiểu số: ................. hs.
+ Số HS đã học hết THCS nhưng chưa tốt nghiệp những năm học trước: ..... hs.
+ Số HS dự xét năm học 2018 - 2019: ............ hs.
+ Số HS được hưởng ưu tiên: ...........hs; Khuyến khích: ............. hs.
+ Số HS có đầy đủ hồ sơ theo quy định: ............. hs.
2.2. Thực hiện xét công nhận tốt nghiệp:
Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Hội đồng xét tốt nghiệp Trường THCS Vân Nam đã tiến hành xét cho: ………….. hs.
Kết quả:
- Tổng số học sinh được công nhận tốt nghiệp: …………… hs.
- Trong đó:
+ Số HS đã học hết THCS những năm trước được công nhận: ………….. hs.
+ Số HS năm học 2018 – 2019 được công nhận: …………. hs.
+ Số HS được hưởng ưu tiên:……….. hs; Khuyến khích: ………. hs.
+ Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi: ………. hs; Khá: …….. hs; Trung bình:…… hs.
+ Giới tính: Nam: ........ hs; Nữ:............. hs.
2.3. Lập hồ sơ duyệt kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS gửi về Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ:
+ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp Trường THCS Vân Nam năm học 2018 – 2019 (3 bản).
+ Kết quả xét tốt nghiệp cho các học sinh năm học 2018– 2019 (3 bản).
Biên bản được kết thúc vào hồi …. giờ ….. phút ngày …. tháng 05 năm 2019 và đã được thông qua toàn thể Hội đồng xét tốt nghiệp thống nhất 100% và cùng ký tên.


HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CÁC
THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG

Vân Nam, ngày….tháng 05 năm 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
Gửi ý kiến