Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề thi học kì 2 năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đức Hải
Ngày gửi: 20h:59' 17-05-2019
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 388
Số lượt thích: 0 người
School: ……………………………...
Name:……………………………….
Class: 4………
FINAL TERM EXAMINATION
I-LEARN SMART START 4
School year: 2017-2018
Time allowed: 40 minutes


Mark
Listening
Reading
Writing
Speaking
Total


Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q.9PART I. LISTENING
Question 1.Listen and draw lines. There is one example.(1pt)
/
Question 2: Listen and tick (() the box. There is one example.(1pt)
Example:
What does the boy do at 8:30?

2. What did Joe do yesterday?


3. What’s Daddy doing?


4. What game are Sam and Pat playing?


Question 3: Read the question. Listen and write a name or a number. (1pt)
There are two examples:
What’s the girl’s name? Kim
How old is she? 9
Questions:
1. What’s Kim friend’s name? __________________
2. What number is Kim’s house? __________________
3. What’s the name of Kim’s cat? __________________
4. How old is the cat? __________________
PART II: READING
Question 4:Read and choose a word from the box.There is on example. (1pt)
hospital doctor singer firefighter teacher


There are four people in my family. My dad is a (0)firefighter, he uses a hose. My mum is (1) _______________, she works at the primary school. She really loves children. My brother, Tom, is a good (2) ______________ , he helps sick people. He works in a big (3) _______________. When I grow up, I want to be a (4) ______________.
Question 5:Read and choose the correct answer. (1pt) Can you play badminton?
I like tennis
Yes, I can
I love sack race because I like jumping
What’s his job?
He’s a firefighter.
A firefighter uses a hose.
He wants to be a firefighter.

What time do you go to bed?
I want to go to the playground.
I go to bed at 9.30 p.m.
I get up at 6 a.m.


What did you do yesterday?
I want to go to Sapa to see the mountains.
I’m using a computer.
I planted some seeds.
Question 6: Look and read. Write Yes or No. (1pt)

Examples:
There is a cake on the table.Yes
The boy is playing the computer.No
1. The mouse is under the chair. __________
2. There is an elephant in the cupboard. __________
3. The girl is playing the piano. __________
4. The lamp is next to the cupboard. __________
PART III: WRITING
Question 7:Look and write the words. (1pt)Question 8:Reorder the words. There is one example. (1pt)
0. I / want to/ in /go / the evening./ a party/ to .
-> I want to go to a party in the evening.
1.birthday/ is/ in /May./ My
->…………………………………………………………………….
2. wants / to / My sister/ be / singer. / a
->……………………………………………………………………
3.I/ love / capture the flag / I / like / because/ running.>……………………………………………………………………..
4.Vinh/ going to/is /lion dance/ watch a/ Lunar New Year./ in the
->………………………………………………………………….…
 
Gửi ý kiến