Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn
No_avatar

/AB - AC/ <= BC, dấu bằng xẩy ra khi A, B, C thẳng hàng. Vì vậy điểm A cần tìm là giao của (d) với Ox => A(3; 0)

 
Gửi ý kiến